Търсене:
-  Кой ще разкаже още нещо за бай Ганя?-  Да ви разкажа ли за Япония?-  Преди Фукушимата или след нея?-  Преди. -  Добре. Разказвай!-  Бай Ганьо отишъл в…
Живяло едно време едно малко човече. Когато майка му била в родилния дом и дали книга с имена, за да си избере име за своето отроче. Но не се знае как, дали по…
(по мотиви от Ханс Кристиян Андерсен) Живял едно време един цар, който обичал да се кичи с хубави дрехи и в двореца му идвали много шивачи. Веднъж дошли шивачи от…
Както в Русия, в началото на ХХ век и в днешни дни у нас надигат глас чужди езиковеди и свързани с другоезични култури родни интелектуалци, които препоръчват…
Пред един двор стоварваха въглища, когато се зададоха малките от детската градина. Наловени за палтенцата, те се извръщаха и теглеха назад, вперили очи в…
Разпитват го за приказката за лайното Иванов получи съобщение, че трябва да се яви в полицията незабавно. За какво ли ще е ? – помисли си той. Да не би някъде да са…
Селото се е изместило на юг заради язовира. Останала е самотна в старото землище само изоставената селска черква, до нея тясната камбанария и гробищата до…
Откакто свят светува, в нас се борят две начала – доброто и злото, духовното и материалното. Имам чувството, че се променят само условията на живот, а същността…
Живял едно време един човек. Той не бил богат. Имал малък имот, жена и четири деца. Добре си живял човекът, но на същата улица имало едно прасе, което му завидяло. …
"Човек, дорде е жив, се лъже. . . "Елисавета Багряна Има хора благородни, душевно щедри и широко скроени, за които аршинът на еснафлъка е нищожно малък, мерките на…
ПРЕДИ почти не сънуваше. А оттогава не минава нощ без сънища. Все тези разцъфтели праскови, жужнали от пчели и тоя покой покрай реката – хладна, мъдра и потайна…
Имало едно време (или по-точно било изтръскано отнякъде) в гората едно ново малко акенце. То много приличало на едно друго малко  аке, от една друга приказка, …
Въпреки историческата си и тематична отдалеченост от проблемите на епохата ни романът Под игото и днес заема водещо място в съзнанието на българската публика. …
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Хол | Свободно време | Проза
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.