Търсене:
Агаптилис Хипербореус (Eaugaptilis hyperboreus)
Аквариумът е интересен декоративен кът от чудния подводен свят, който оказва силно естетическо въздействие и възпитава в любов към живата природа. Като…
Необходими съоръжения за аквариума са термометър за контролиране на температурата, нагревател за поддържането й в постоянни граници и аератор за обогатяване на…
Арктическа медуза (Chrysaora Melanaster), открита близо до канадския бряг на Атлантическия океан.
В природата наброяват внушителната цифра от 317 вида, като обитават Африка, Азия, Америка и най-вече Австралия Енергията, с помощта на която хората и животните се…
Калищопсис борчгревинки (Calycopsis borchgrevinki)
Кива Хирсута (Kiwa hirsuta) е вид, открит край Великденските острови, в Тихия океан.
Лимасина хелицина (Limacina helicina), друг вид морски охлюв, открит близо до двата полюса.
Безгръбначното морска краставица, намерено на дълбочина 2 750 м. в северната част на Мексиканския залив.
Морски охлюв (Clione limacina limacina), който населява водите около Северния и Южния полюс.
Немертейски Пелагонемертес (Nemertean Pelagonemertes Rollestoni).
Аквариумът се зарибява едва след като водните растения вече са вкоренени и водата е избистрена. Необходимо е да се знае, че на 1 малка рибка (например гупа) е…
Риба дракон
Хипероче капуцин (Hyperoche capucinus).
Хистрио (Histrio histrio).
Cydippid Ctenophore, която живее в Северния ледовит океан.
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Аквариум
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.