Търсене:
Намерени: 126   Страници: [1] 2 3 4 5 6 7
Водещият произнася само две думи: "бодри" и "заспали". Играчите при "бодри" трябва да вдигнат ръце, при "заспали" - да ги поставят пред очите си. Водещият има право да…
За веселият боксов мач са необходими възглавници и две кърпи, с които се връзват очите на състезателите. Разстоянието между двамата състезатели е 2-3 метра. Щом…
Играчите образуват кръг. В средата е водачът, който казва: "Преброй се!" Започват да се броят от посочения от водача играч, като всека трети вместо 3, 6, 9, 12, 15 и т. н.…
Участниците в играта могат да стоят прави или да седят. Игроводецът дава различни команди, които трябва да се изпълняват само ако към думата се прибави "моля". Без…
На пет отворени бутилки с Кока Кола или друго безалкохолно, се поставят биберони. Поканват се пет състезатели да вземат пълните бутилки. По даден сигнал…
Играчите се нареждат в кръг и сядат на столове. Ако няма столове, на земята се очертават кръгове според броя на участниците. Един от играчите се избира за…
В средата на салона в права редица се нареждат осем стола. Поканват се четири девойки и четири младежи да седнат на столовете. Жените сядат на втори, четвърти, …
Пощата се обслужва от солиден пощальон, който разполага със солиден брой пликове и листове. Обикновено интересът към тази игра е голям, поради което пликовете и…
В права редица на разстояние 40-50 см едно от друго се поставят препятствия, например празни бутилки. Поканват се желаещите да участват в играта. Задачата на всеки…
Всички двойки танцуват по някоя бърза мелодия. Водещият вместо с партньор танцува с една щафета, украсена с разнообразни ленти. Внезапно той вдига щафетата, …
Играчите се разделят на две групи. Под команда на ръководителя те се строяват на 4-5 крачки една от друга и се построяват по ред на номерата. Ръководителя взема…
По средата на площадката се начертава линия. Играчите се разделят на два равни отбора, които застават от двете страни на средната линия, на една крачка от нея и се…
В тази весела игра могат да участват трима-четирима състезатели, Преди започване на играта се избира съдия, който ще записва на контролен лист казаните от…
Една красива девойка, предварително запозната от водещия с правилата на играта, сяда на един стол. Водещият обявява, че онзи кавалер, който успее от шест крачки…
Играчите сядат плътно един до друг или застават в кръг като преплитат ръце зад гърба си, за да могат незабелязано да придвижват малко топче за тенис на маса (или…
Участниците в играта застават в кръг на разстояние, равно на протегнати ръце един от друг. Преброяват се на първи и втори номера и образуват две групи.…
Играчите застават в кръг и протягат двете си ръце напред, с дланите нагоре. Водачът, който се намира в кръга, се стреми да удари някого по дланите. Играчите, …
Участниците в играта застават в два кръга. Играчите от външния кръг са прави, а от вътрешния - седнали (това са гърненцата). Игроводецът (купувачът) спира пред един…
Играчите са хванати в кръг. Те трябва да бъдат четно число, примерно - тридесет. Тридесет и първият е гъската. Той застава в средата на кръга. Около него се върти…
Играчите седят в кръг. Водачът приближава неочаквано до някой от участващите в играта и му задава някакъв въпрос, Например: Женен ли сте? Имате ли…
Намерени: 126   Страници: [1] 2 3 4 5 6 7
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Групови
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.