Търсене:
Ако земята се обърне наопаки

Африканска приказка

Имало едно време един човек, който от всичко бил доволен. Лисица влязла в курника му и отвлякла петела, той се радвал, че не е грабнала някоя от кокошките, защото те снасят яйца. Градушка счупила керемидите на къщата му, той се радвал, че не е паднала на полето и не е унищожила житото на нивата му.
Неговият съсед пък за всичко се ядосвал и спокойствието на вечно доволния го вбесявало.Затова решил да му каже нещо ужасно, та дано поне веднъж да смрази кръвта му от страх.
Научи ли - излъгал го той, - че утре Земята ще се обърне?
Как тъй ще се обърне? - попитал спокойният.
Ами наопаки. И хората, и животните ще тръгнат с главата надолу. Целият свят ще се прекатури. Само като си го представя настъхвам...
На пръв поглед светът наопаки не е за предпочитане! - и този път не се разтревожил вечно спокойниат. - Но само на пръв поглед. Иначе за нашето село прекатурването ще е дори полезно.
Полезно ли? - ахнал от изненада и гняв съседът.
Ами да. Всичките ни камили имат толкова изтрити гърбове, че вече нищо не могат да носят. А като се обърнат наопаки, ще ги товарим не по гърбовете, а по коремите.

Дата: 11.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Приказки | Морски | Ако земята се обърне наопаки
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.