Търсене:
Неизправности в електрическите машини за малка мощност

Искрене на четките

 1. Искрят двете четки или само едната от тях. Понякога искренето е придружено от силно нагряване на колектора и четките.
  • Четките са в лошо състояние или са неправилно поставени в четкодържателите;
   • четките имат грапава и обгоряла повърхност с драскотини, набити с меден прах;
   • лошо шлифовани;
   • крайщата им са обгорели и счупени;
   • размерите на четките не съответстват на размерите на гнездата;
   • контактът между четките и тяхната арматура е недостатъчен;
   • сечението на тоководещите проводници (плетени, гъвкави проводници към четката) е недостатъчно или е закъсан.
  • Четкодържателите са монтирани неправилно при ремонта. Растоянието между гнездото на четкодържателя и пластините на колектора е твърде голямо, в резултат на което четката се заклинва и не се движи в леглото си.
  • Налягането на четките върху колектора е много слабо или много силно. Конструкцията на някои четкодържатели позволява регулирането на натиска. В такъв случай се установява необходимото налягане. Ако няма такъв механизъм пружината на четкодържателя се скъсява или разтяга, но е по-добре да се замени с нова.
  • Поставени са четки от несъответстваща марка или използваните четки са са от различни сортове. Това се случва при замяната на четки, било поради липса на информация за оригиналните или поради липса на четки.
  • Лош контакт между четковия апарат и четката, замърсени или окислени повърхнини.
  • Полярността на полюсите е неправилна.
 2. Наблюдава се променливо, блужадещо искрене, което от време на време изчезва при натоварване.
  • Четките са в лошо състояние или са неправилно поставени в четкодържателите;
   • четките имат грапава и обгоряла повърхност с драскотини, набити с меден прах;
   • лошо шлифовани;
   • крайщата им са обгорели и счупени;
   • размерите на четките не съответстват на размерите на гнездата;
   • контактът между четките и тяхната арматура е недостатъчен;
   • сечението на тоководещите проводници (плетени, гъвкави проводници към четката) е недостатъчно или е закъсан.
  • Налягането на четките върху колектора е много слабо или много силно. Конструкцията на някои четкодържатели позволява регулирането на натиска. В такъв случай се установява необходимото налягане. Ако няма такъв механизъм пружината на четкодържателя се скъсява или разтяга, но е по-добре да се замени с нова.
  • Лош контакт между четковия апарат и четката, замърсени или окислени повърхнини.
 3. Четките искрят, наблюдава се почерняване само на отделни колекторни пластини, които се намират на определено растояние една от друга. След всяко почистване почерняват едни и същи пластини.
  • В котвата има лош контакт. Дефектът се появява най-често в съединението на намотките с колекторните пластини. Необходимо е презапояване на сътветните сектори.
  • Отделните пластини на колектораса се издали навън или хлътнали навътре.
 4. Наблюдава се почерняване на отделни пластини на колектора.
  • Изолацията между две или няколко колекторни пластини е силно изгоряла. Понякога, когато неизправните места излизат изпод четкита с пращене и дълги искри.
  • Има прекъсване в котвената секция, която се намира между почернелите пластини на колектора. Прекъсването се намира най-често в съединението на намотката с колекторните пластини, а по-рядко в самата намотка.
 5. Наблюдава се почерняване на всяка втора или трета пластина или изместващо се почерняване на пластините.
  • Колектора се е разхлабил.
  • Между пластините на колектора се подава изолация.
  • Четковия апарат е неизправен.
 6. Четките искрят, макар че четковия апарат е в изправност, колекторът е чист и изолацията не се подава.
  • Ако нагряването на машината е нормално, причината е недопустимо голямото износване на колектора.
  • Ако нагряването на котватае повишено машината е претоварена.
  • Ако нагряването на котвата е понижено машината не е натоварена, което показва, че комутацията е настроена на номинално натоварване.
  • Ако при повишено нагряване на котвата се забелязва неравномерно загряване на отделни бобини на полюсите следва, че някоя бобинка има междунавивково късо съединение или късо съединение.
  • Ако котвата се нагрява силно даже при ненатоваренамашина и едната четка искри по силно отдругата, причината за неизправността е лоша центровка на котвата, при което въздушната междина под отделни полюси не е еднаква. Това може да се случи поради износване на лагерите или лоша центровка на котвата при монтажа на машината.
 7. Четките искрят, вибрират, силно шумят, на колектора се виждат следи от обгаряне. Колекторът е почернял. По цялата окръжност или по-голямата част от нея, повърхността е набраздена вълнообразно, колекторът и четките се нагряват.
  • Колекторът е неравен и бие. Цялата машина вибрира. От действието на центробежните сили колекторът е деформиран, отделни колекторни пластини се подават над повърхността на колектора, колектора е разхлабен.
  • Между пластините се подава изолация.
  • Четките са поставени неправилно, поради което колекторът се износва неправилно.
 8. Наблюдава се кръгово искрене, по повърхносттана колектора прескачат искри от едната четка до другата.
 9. Колекторът е зацапан от употребата на много меки четки или обилно смазване.
 10. Колекторът е зацапан поради силно износване на четките, което се обяснява с неравността на колектора, с избор на четки от неподходящ материал или поради недобро изчистване и продухване на машината след шлифоване на четките или на колектора, а също и поради лошо поддържане на машината.
Дата: 25.06.2008 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Таван | Ремонт електроуреди | Неизправности в електрическите машини за малка мощност
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.