Търсене:
Последици от домашното насилие
Жертвата на домашно насилие се чувства безпомощна и пасивна, неспособна да се справи сама Жертвата на домашно насилие се чувства безпомощна и пасивна, неспособна да се справи сама

Мълчанието: Насилието се превръща в тема табу. Жертвите на насилие полагат неимоверни усилия да го прикрият. Преживяната болка и унижение живее единствено в тяхното съзнанието.

Причините

  • вменяване на чувство за вина
  • признаване на собствената слабост първо пред себе си, а след това и пред външния свят.

Резултатът

  • отключване на психично заболяване
  • жертвата се превръща в насилник
  • изграждане на идентичност на жертва

Вътрешното противоречие породено, от желанието на жертвата да забрави за насилието, да го изтрие от съзнанието си и да продължи да живее така, сякаш то никога не се е случило. Потребността да говори за него и по този начин да започне да се разделя с тежките спомени.

Вината: Общоприетата норма, че жертвата е виновна, се преживява като лично убеждение. Обектът на насилие, живее с мисълта, че той/тя я/го предизвиква. Вярва, че ако се промени и стане “по-добър/а”, насилието ще спре.

Загуба на вярата в себе си: Жертвата се чувства безпомощна и пасивна, неспособна да се справи сама. Това предопределя и ниското й самочувствие. Жертвата е “смачкана” психически, чувства се унизена, недостойна, дефектна.

Състояние на зависимост: Жертви на насилие, се намират в положение, от което могат да предвидят насилието, но не могат да избягат от него. Силната емоционална, родова или финансова зависимост са причината жертвата да остане при насилника.

Противоречиви чувства: Често жертвата на насилие, все още обича партньора си, но тази любов е съпроводена и със страх за физическото и психическо оцеляване. Това състояние на силна обърканост я прави нерешителна.

Промяна в междуличностните отношения: Поражда се недоверие в отношенията между хората, което често се изразява в убеждения като: “Всички жени са еднакви”; ”Дори да си намеря друг мъж, той ще е същият като предишния”; “Никой не може да ми помогне”.

Самоубийствени мисли и опити за самоубийство: Отчаянието и безнадеждността на ситуацията подтикват някои хора, подложени на постоянен душевен и физически тормоз, да сложат край на живота си.

Кризата: Емоционалното състояние, в което изпада жертвата след акт на насилие, често се описва като криза. В такова състояние емоциите са много интензивни, страховете са засилени и жертвата е объркана.

Не забравяйте, че винаги може да намерите човек, който да ви помогне. Затова ви молим, когато сте жертва на домашно насилие, да потърсите помощта на полицията и на специализираните организации, които оказват съдействие на претърпели насилие лица.

Дата: 09.11.2005 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Антре | Комшулук | Общуване | Последици от домашното насилие
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.