Търсене:
Броколи - фактори на растеж и развитие

Броколите са разновидност на цветното зеле. Използваемата част на цветното зеле са цветоносните разклонения, с недоразвити цветове, събрани в цветна глава.

Листа
Листата са широки, с дълга или къса дръжка в зависимост от сорта.

Семена
Семената са чернокафяви, дребни. Запазват кълняемоста 5-6 години.

Растеж и развитие

Продължителността на междуфазните периоди на броколите при близки до оптималните условия на отглеждане е:

  • засяване - поникване - 4-5 дни
  • поникване - 5-6 листа - 40-50 дни
  • засаждане - начало на формиране на броколите - 40- 50 дни
  • нарастване на броколите - стопанска зрелост - 35-40 дни
  • периодът засяване – стопанска зрелост зависи от качеството на сорта и условията на отглеждане

Изисквания към факторите на растеж и развитие

Температура
Броколите поникват нормално при температура 15-18° С за 3-4 дни. При различните фази на развитие имат различни изисквания към температурата. Температура -1° С, по време на цъфтежа, поврежда цветните пъпки и цветовете. Вкоренените и добре закалени растения във фаза позетка понасят температура до -15° С, докато в стопанска зрелост температура -4 до -5° С влошава качеството на броколите. Температура над 25-30° С, по време на цъфтежа, предизвиква опадане на цветовете. При продължително ниска атмосферна влажност и висока температура намалява количеството и се влошава качеството на реколтата. Оптимална температура за разтеж и развитие е 18-22° С. При по-ниска от оптималната температура растежът се забавя. Разсадът, отглеждан при продължително ниски температури, не фирмира глави, а развива само цветоносни стъбла.

Вода
Общото количество вода, което културата използва за транспирация и се изпарява от почвата на един декар площ при нармална гъстота на растенията за един вагетационен период 300 куб.м. Количеството на валежите за периода на отглеждане на броколи при основното производство направление юли - октомври не достига 100 - 200 куб.м. на декар. Съчетано с ниската атмосферна влажност, оскъдните валежи през юли - август и интензивната транспирираща способност на културата предизвиква необходимостта от редовно напояване и прави невъзможно производството на културата на неполивни площи.

Въздух
Голямата листна маса, която развива културата и интензивно изпаряващата им повърхност изискват висока атмосферна влажност 80-90 %.

Светлина
През панните фази на развитие изискват повече светлина. След формирането на главите до стопанска зрялост изискванията им към светлина стават по-малки.

Почва
Най-подходящи за производството на този вид кутрура са глинено – песечливите, добре аерирани, с добра влагозадържаща способност, дълбоки почви. Неподходящи са леките, бързо пресъхващи и тежките глинести почви.

Органични торове
Изискват торене с органични торове.

Минерални торове
За производството на качествена продукция изискват комплексно торене с азотни, фосфорни и калиеви торове.

Предшественици
Добри предшественици са житните и бобовите, които рано освобождават площите за подготивка на почвата и нямат сродни вредители с тях. Добри предшественици са доматите, краставиците, морковите, тиквичките и т.н. Лоши предшественици са зелевите култури, ряпата, репкото, репичките и лукът.

Източник: Тодор Тенев
Дата: 02.12.2004 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Вила | Градина | Цветя | Броколи - фактори на растеж и развитие
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.