Търсене:
Защита срещу вредители

°


Всяка вреда по растителните части (листа, звят, стъбло, разклонение, корен), която нарушава нормалния растеж и развитие на растенията е предизвикана от съответен причинител – болест, наприятел или конкуриращ плевел. За да контролираме разпространението на вреда трябва точно да установим причинителя и предприемем защитни действия. Вредата, причинена от болестите, предизвиква вътрешни и външни изменения, по които се разпознава причинителя.

Неинфекциозни болести

Неинфекциозните болести се причиняват при нарушаване на равновесието между изискванията на растенията и околната среда, което води до физиологични изменения, изразени видимо в пожълтяване на листата, деформации и издребняване на плодовете, опадане на цветовете, загиване на завръзите, некрози и т.н.

Защитата на растенията срещу неифекциозните болести, предизвикани от недостиг или излишък на вода или положителни температури, силни ветрове и т.н., се води чрез отстраняване на причините, които ги предизвикват – торене с липсващите в почвата хранителни вещества, напояване или отводняване, регулиране на температурата до близка до оптималната, за развитието на растенията, поставяне на защитни прегради срещу ветровете и т.н.

Инфекциозни болести

Инфекциозните болести се причиняват от микроорганизми, които не могат да синтезират от минерални органични вещества от растенията. Това са вируси, микоплазми, бактерии и гъби.

  • Вреда, причинена от вирусни болести

Вирусите нямат собствена обмяна на веществата и се развиват в живата клетка на растенията. Заразяват чрез рани, причинени по механичен път или се пренасят чрез смучещи насекоми, разсад и други. Навлизането на вируса в клетката нарушава нормалната й дейност, като предизвиква видими мозаечни прошарвания, засягащи пигмента на заразения орган, некротиени петна, деформации или издребняване на растителните части и др.
Защитата срещу вирусните болести се води чрез ограничаване разпространението на причинителните и разпространителните – смучещи насекоми, семена, разсад, гостоприемниците – плевели и др.

  • Вреда, причинена от бактерии

Бактериите са едноклетъчни растителни микроорганизми, лишени от хлорофил и пластиди. Имат клетъчна обвивка, протоплазма и дифузно ядро. Хранят се с готови органични рещества, които усвояват чрез клетъчните стени чрез осмоза. С помощта на ферменти те проникват в тъканите на растенията, където успешно се размножават. Проникват чрез естествени отвори, дихателни и водни устица, рани, жлези отделящи нектар и др. нанасят вреда по паренхимната тъкан с признаци тумори, петна, запушване на проводните съдове – което води до увяхване на отделни части или на целите растения. Запазват се и се разпространяват с тела на насекоми, растителни части, загнили плодове, вода, въздух и т.н..
Защитата се води чрез отстраняване на разпространителите, сеитбообръщения и др.

  • Вреда, причинени от гъбни болести

Гъбите са низши безхлорофилни растения. Равиват се върху органични вещества, синтезирани от други организми. Когато използват за хранителен материал жива растителна тъкан се наричат паразити, а когато използват за материал мъртва хранителна тъкан сапрофити.
Тялото на гъбите (мацелът) се състои от разклоняваши се нишки, наречени хифи. Размножават се чрез спори, вегетативно от мицела или по полов път. Презимуват върху болните растения, растителни остатъци, плодове, листа, клони, във вид на мицел или спори (плодни тела). Попаднали на чувствителния гостоприемник (растението) при определени условия температура и влага, те проникват в тъканите на растенията, нарастват и се размножават. Развитието им протича по определен цикъл. Първичните заразявания се осъществяват от презимувалите форми, а вторичните като последствие от по-нататъшното развитие на гъбите. Спорите на гъбите са предназначени да разсейват паразита през вегетационния период и да го запазват при неблагоприятни условия.
Борбата срещу гъбите се води чрез система от профилактични мероприятия изряване, събиране и изгаряне на заразените части или цели растения, използване на здрав посадъчен материал, дълбока оран, сеитбообръщения и т.н.

  • Други неприятели

Към неприятелите, причиняващи вреда по растенията, спадат нематода, насекоми, акари, птици и някои бозайници. Те нагризват различни части на растенията, смучат сок или напълно склеротират целите растения. Преносители са на различни вируси и бактерии, а често, с вредата си по растителните части, отварят възможност за развитие на причиняващи гниене микроорганизми.

Източник: Тодор Тенев
Дата: 09.07.2003 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Вила | Градина | Цветя | Защита срещу вредители
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.