Търсене:
Изисквания за качество на ягодите

Изискванията за качество на ягодите се отнасят за културните сортове от вида Fragaria L., предназначени за консумация в прясно състояние.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО

1. Минимални изисквания

Ягодите от всички класове, отговарящи на определените изисквания на качеството с допустимите отклонения за всеки клас, трябва да бъдат:

 • цели, неповредени;
 • здрави; не се допускат загнили или развалени плодове, негодни за  консумация;
 • чисти, без видими странични примеси;
 • с чашка и къса неизсъхнала зелена дръжка (с изключение за горски ягоди);
 • без повреди, причинени от вредители и болести;
 • свежи, но неизмити;
 • без повишена повърхностна влажност;
 • без чужд мирис и/или вкус.

Ягодите трябва да бъдат откъснати внимателно. Те трябва да бъдат достатъчно развити и със задоволителна степен на зрялост.

Развитието и състоянието им трябва да бъдат такива, че те да могат:

 • да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване;
 • да се доставят на местоназначението в добро състояние.

2. Ягодите се класифицират в три класа на качество.

2.1. Клас Екстра

Ягодите от този клас трябва да бъдат с най-високо качество. Оцветяването и формата им трябва да бъдат типични за сорта. Ягодите трябва да бъдат еднакви, особено по отношение на степен на зрялост, оцветяване и размер. Тези изисквания могат да бъдат по-малко строги за горските ягоди. На външен вид трябва да бъдат с блясък в съответствие с характеристиките на сорта. По тях не трябва да има следи от почва.

2.2. Клас I

Ягодите от този клас трябва да бъдат с добро качество. Те трябва да съответстват на характеристиките на сорта.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че те не влошават общия външен вид на ягодите, качеството, тяхната съхраняемост и търговския вид в опаковката:

 • незначителни дефекти във формата;
 • наличие на малко бяло петно на върха на плода.

Ягодите могат да не бъдат толкова еднакви по отношение на размера. Те трябва да бъдат практически без почва.

2.3. Клас II

Към този клас се отнасят ягоди, които не могат да се отнесат към клас “Екстра” и клас І, но съответстват на посочените минимални изисквания.

Допускат се следните незначителни дефекти при условие, че ягодите запазват основните характеристики по отношение на качеството, съхраняемостта и търговския вид в опаковката:

дефекти във формата при условие, че се запазват характеристиките на  сорта;
белезникави петна, които не превишават 1/5 от повърхността на плода;
малки сухи набивания без вероятност да се разширят;
незначителни следи от почва.

3. Размери и тегло

Размерът се определя по диаметъра на най-голямото напречно сечение. Размерите на ягодите трябва да бъдат не по-малки от:

 • за клас Екстра - 25 мм;
 • за клас I и клас II - 22 мм;
 • за ягоди от сортовете  “Примела” и “Гаригет” - 18 мм

За горските ягоди няма минимален размер.

4. Допустими отклонения

За всяка опаковка се допускат отклонения от качеството и размера на ягодите, които не отговарят на изискванията за съответния клас.

4.1. Допустими отклонения от качеството

4.1.1. Клас Екстра

Допуска се до 5 % от броя или теглото на ягодите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас I или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас I. От тези 5% не повече от 2% могат да бъдат плодове с повреди.

4.1.2. Клас I

Допуска се до 10 % от броя или теглото на ягодите да не отговарят на изискванията за този клас, но да отговарят на изискванията за клас II или в изключителни случаи - да съответстват на допустимите отклонения за клас ІІ. От тези 10% не повече от 2% могат да бъдат плодове с повреди.

4.1.3. Клас II

Допуска се до 10% от броя или теглото на ягодите да не отговарят нито на изискванията за този клас, нито на минималните изисквания.

Не се допускат загнили, силно набити или развалени плодове, негодни за консумация. От тези 10% не повече от 2% могат да бъдат плодове с повреди.

4.2. Допустими отклонения от размерите и теглото

Допуска се за всички класове до 10 % от броя или теглото на ягодите да не отговарят на изискванията за минимален размер.

5. Търговски характеристики

5.1. Еднородност

Съдържанието на всяка опаковка трябва да бъде еднородно и да се състои от ягоди с един и същ произход, сорт и качество.

Видимата част от съдържанието на всяка опаковка трябва да съответства на съдържанието на цялата опаковката.

5.2. Опаковка

Ягодите трябва да бъдат опаковани по начин, осигуряващ запазването им.

Материалите, използвани от вътрешната страна на опаковката, трябва да бъдат нови, чисти и с такова качество, че да предпазват продукта от външни или вътрешни повреди. Допуска се използването на материали,  хартия или етикети, съдържащи търговски обозначения, само когато при отпечатването или залепването им не е използвано токсично мастило или лепило.

Плодовете от клас Екстра трябва да бъдат опаковани особено внимателно.

В опаковките не трябва да има никакви чужди тела.

6. Маркировка

Всяка отделна опаковка трябва да съдържа следните данни, нанесени с четливи и неизтриваеми букви на една от външните й видими страни:

6.1. Идентификация

Опаковчик и/или експедитор. Наименование и адрес или официално установено или прието кодово обозначение. В случай, че се използва кодово обозначение (символ), посочването на “опаковчик и/или експедитор (или съответните съкращения)” трябва да бъде непосредствено до кодовото обозначение (символ).

6.2. Естество на продукта

"Ягоди", когато съдържанието на опаковката не се вижда отвън.
Наименование на сорта (не е задължително, с изключение за сортовете “Примела” и “Гаригет”, за които тази информация e задължителна).

6.3. Произход на продукта

Страна, където е произведен и по желание - наименование на областта, където е произведен, или националното, регионалното или местното наименование.

6.4. Търговски характеристики - Клас.

6.5. Официален знак за контрол не е задължителен.

Дата: 23.05.2006 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Вила | Храсти | Ягода | Изисквания за качество на ягодите
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.