Търсене:
Забавни игри на открито и закрито

Щом интересът към една игра намалее, веднага започнете друга!

Игрите в многообразните си форми са важно средство за възпитанието на младите хора. Те не само забаляват, но развиват морално-етични и определени физически качества. Много игри имат и образователен характер, изисквайки определени знания и досетливост от участниците.

Зрелищни игри

Това са игри, които имат зрелищен характер. В по-голямата си част те не изискват сложни материали, нито обширна площ. Могат с еднакъв успех да се проведат на танцова забава, при домашна обстановка или на открито, по време на екскурзия. Със своята достъпност и увлекателност тези игри намират много привърженици и създават положителни емоции и весел смях. Спомагат за развитието на ценни навици като: ловкост, подвижност, ориентировка, съобразителност и т.н.

Масови игри

Това са игри, които също имат зрелищен характер, но в тях участват по-голям брой играчи. Характерно за тях е движението и бързо менящата се обстановка. Те спомагат за по-бързото опознаване на участниците. Игрите и заниманията от този род са не само развлекателни, но и полезни с факта, че развиват съобразителност, настойчивост, ловкост и т.н.

Викторини

Един от най-интересните начини за организиране на свободното време са литературните игри и викторини.

Много от тях изискват всестранни познания в областта на науката, литературата, изкуството, историята и географията и изискват от участниците умение да излагат мислите си, да подбират думи, да образуват изречения.

Кътове и томболи

Тези игри се провеждат в паузите, когато музиката не свири и допринасят за интересното прекарване на гостите.

В тях участват дори най-стеснителните зрители. Организират в специално уредени кътове и около тях се събират големи групи, които опитват късмета, ловкостта, остроумието и съобразителността си.

Тук сме подбрали игри, проверени на практика, провеждани по различни поводи и в разнообразен възрастов състав на участниците. При избора на всяка конкретна игра, организаторът трябва да изхожда от интересите на групата, времето и мястото на провеждане на мероприятието.

Разумното използване на поместените в нашия сайт игри ще направи свободното Ви време по-интересно, полезно и осмислено. От Вас се изискват само постоянство и любов към колективните игри в многообразните им форми.

Дата: 01.09.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Игри | Забавни игри на открито и закрито
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.