Търсене:
Тест с лишаване от вода

Water deprivation test

Този тест е особено полезен за разграничаване на централен diabetes insipidus, нефрогенен diabetes insipidus, психогенна полидипсия – полиурия и някои случаи на бъбречни увреждания. Трябва да бъде направен, след като бъдат отхвърлени пиометра, хиперкалцемия, захарен диабет, хипертиреоидизъм, пиелонефрит, хиперадренокортицизъм и тежка бъбречна недостатъчност. Kонтраиндикация за провеждането му са тежка уремия и вече настъпила дехидратация.

Когато пациентите бъдат оставени жадни, то дехидратацията стимулира отделянето на антидиуретичен хормон, което води до отделяне на по-малко урина с по-високо отн. тегло. В началото на теста пикочния мехур се изпразва и отн. тегло на урината се измерва. Определя се и теглото на пациента. Достъпът до вода и храна се прекратява. Дванадесет часа след това отново се изпразва пикочния мехур и се измерва отн. тегло на урината. Ако то е над 1,025, тестът се прекратява. Ако е под тази стойност опитът продължава още 12 часа или докато животното загуби 5 % от теглото си. Ако след 24 часа пациентът все още не е загубил 5 % от теглото си, отн. тегло на урината е под 1,025 и серумните урея и креатинин не са завишени значително тестът може да продължи още 6-12 часа, но това рядко се налага. Ако ПУ/ПД е тежка, измерванията се правят всеки час под постоянно наблюдение.

Животните, бъбреците на които са със запазена концентрационна способност, отделят урина с относително тегло над 1,025 преди да са загубили 5 % от теглото си. Ако тази стойност не бъде достигната са възможни следните хипотези:

  1. Неспособност на бъбреците да концентрират урина вследствие на системно заболяване, засягащо над 75 % от паренхима им.
  2. Намален синтез на антидиуретичен хормон (централен diabetes insipidus). Относителното тегло тогава е много ниско поради запазената способност на бъбреците да реабсорбират соли. Нефроните не могат да отговорят адекватно на стимула за концентриране на урина от АДХ – нефрогенен diabetes insipidus.

Грешки при интерпретацията на теста:

Най-често това може да се случи при хиперадренокортицизъм. Такива пациенти могат да имат:

  • Напълно запазена способност да концентрират урината. Тогава се подозира психогенна полидипсия.
  • Ненапълно запазена способност да концентрират урината след дехидратация, последвано от повишаване на отн. тегло след тест с екзогенен АДХ. Предполага се централен diabetes insipidus.

Би било добре преди животните да бъдат подлагани на теста да се изключи хиперадренокортицизъм с подходящи методи.

А сетихте ли се, че полиурия-полидипсия може да е следствие от приемане на някои лекарства?

Източник: д-р Стоян Коджабашев
Дата: 16.10.2004 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Тест с лишаване от вода
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.