Търсене:
Тест с прилагане на екзогенен антидиуретичен хормон

Използва се десмопресин, който е синтетичен аналог на естествения АДХ. Пикочният мехур се изпразва и се измерва относителното тегло на урината. Четири капки от препарата, съдържащ 100 микрограма на милилитър, се аплицират интраназално или в конюктивата. След това всеки, на всеки три часа, относителното тегло се мери за общо 12 часа. Контраиндикации са всички случаи, при които хиперхидратация би била опасна - например застойна сърдечна недостатъчност, уремия или бременност.

Ако относителното тегло на урината достигне 1,020 се касае за централен diabetes insipidus. При всички други заболявания с изключение на някои случаи на хиперадренокортицизъм има малък или никакъв отговор на теста. Ако отн. тегло остане под тази стойност, най-вероятно се касае за генерализирано бъбречно увреждане, ренален diabetes insipidus или психогенна ПУ/ПД. Ако повишението на отн. тегло е над това постигнато с теста с лишаване от вода, то може би се касае за частичен недостиг на антидиуретичен хормон.

Втори вариант на теста:
Стопанинът измерва приема на вода за 24 часа в продължение на два-три дни преди началото на опита, позволявайки на животното да пие колкото си иска. Ако след пет-седем дневно прилагане на 1-4 капки десмопресин през 12 часа приема на вода намалее с над 50 %, се предполага дефицит на АДХ.

Грешки при интерпретацията на теста:

Най-често това може да се случи при хиперадренокортицизъм. Такива пациенти могат да имат:

  • Напълно запазена способност да концентрират урината. Тогава се подозира психогенна полидипсия.
  • Ненапълно запазена способност да концентрират урината след дехидратация, последвано от повишаване на отн. тегло след тест с екзогенен АДХ. Предполага се централен diabetes insipidus.

Би било добре преди животните да бъдат подлагани на теста да се изключи хиперадренокортицизъм с подходящи методи.

А сетихте ли се, че полиурия-полидипсия може да е следствие от приемане на някои лекарства?

Източник: д-р Стоян Коджабашев
Дата: 21.05.2004 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Тест с прилагане на екзогенен антидиуретичен хормон
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.