Търсене:
Водни растения

В природата наброяват внушителната цифра от 317 вида, като обитават Африка, Азия, Америка и най-вече Австралия

Енергията, с помощта на която хората и животните се движат, търсят храна или отглеждат малките си, идва от слънцето. В зелените лаборатории, както някои наричат листата на растенията, от въглероден двуокис, соли и вода се синтезират сложни органични вещества - захари, скорбяла, мазнини, белтъци. Растенията улавят слънчевата енергия с помощта на специален пигмент - хлорофил. При този сложен "готварски" процес, наречен фотосинтеза, растенията отделят кислород, необходим за дишането на животните и хората. Или растителният и животинският свят се намират във взаимна връзка. Добър пример за взаимоотношенията между растенията и животните е аквариумът.

В аквариумите могат да живеят само т.нар. водни растения. Обикновено те са висши растения (развиват огромни - корени, стъбла, листо и цветове) и се смята, че са произлезли от сухоземните, които вторично са преминали към живот във водна среда. В резултат на това у водните растения са се появили редица изменения. Потопените във вода листа "работят" при особени условия - слабо осветление и обмен на газове във водната среда. При тези условия е по-изгодно листата да бъдат с по-голяма повърхност - по-тесни, силно насечени и много тънки. Листата и стъблата на много водни растения са меки, гъвкави и лесно се предвижват от водните течения. Водните растения обменят газове с цялата си потопена под водата повърхност, поради което стъблата и корените им имат въздушни празнини, чрез които газовете проникват в подводните им части. Кореновата система на водните растения е слабо развита, тъй като те поглъщат разтворените във водата вещества чрез стъблата и листата. В зависимост от това, къде живеят, се различават няколко групи водни растения. Едни от тях са изцяло приспособени към живот във водната среда и са потопени напълно в нея, като корените им се прикрепват за дъното на басейна. Срещат се и свободно плаващи във водата, някои от които живеят на повърхността, а други са изцяло потопени. На трети във водата са потопени само корените и стъблото, а листата и цветовете им са над водната повърхност. А има и преходни форми - стъблото с част от листата и коренът са във водата, а над нея се подава корона от други, различно устроени сухоземни листа.

В аквариумите могат да се развиват много водни растения, заради което тези видове се наричат още аквариумни растения. От една страна, те имат естетическо значение - дават възможност да изпъкне красотата на отглежданите в тях риби. От друга страна - снабдяват средата с кислород и поемат въглеродния двуокис на рибите. В някои случаи служат като допълнителна храна за растителноядните риби. По листата и стъблата на водните растения полепват хайверните зрънца на рибите през размножителния период. Сред водните растения рибите устройват брачните си игри, тук е "родилният дом" на живораждащите риби. От тях някои риби изграждат гнездо, в което се грижат за своето потомство.

Най-общо аквариумните растения се делят на свободно плаващи във водата и на прикрепени, вкореняващи се в дъното: водна леща, ричия, цератоптерис.

Вкореняващите се растения се делят на две групи: растения като криптокорните, които поемат вода и минерални соли чрез корените си, и растения като ехинодоруса и валиснерията, които поглъщат вода и минерални соли както с корените си, така и с листата си. Първата група се нуждае от дебело дъно, обогатено с глина. Водните растения от втория вид растат добре на пясъчно дъно. Такива са стрелолистът,

Една от най-търсените аквариумни растения са от род Криптокорните. Те имат удължени листа и силно развита коренова система, която изисква дебел слой песъчлива почва, примесена с глина. Представителите на този род не обичат преместванията и затова е подходящо да се засаждат в малки надупчени керамични съдове, които се поставят на дъното на аквариума. Цъфтят с бели или розови цветове, които в аквариума се образуват по-лесно, ако нивото на водата се намали с няколко см.

Други аквариумни растения са роголистът, кабомбата, канадската водна чума.

Така описаните растения трябва да се засадят в аквариума. Между отделните растения трябва да се остави място за развиване и издънки. Големите декоративни растения като ехинодоруса и криптокорите се засаждат поединично, а малки и нежни растения като роголиста растат по-добре по няколко заедно. Особено важно е да се подберат подберат съвместими водни растения, създаващи подходящи условия за живот на избраните аквариумни рибки. Трябва да се знае, че растенията от рода Криптокорине не се развиват добре съвместно с растения от ода Валиснерия.

Преди засаждане растенията се преглеждат грижливо. Повредените и почернели коренчета се отстраняват, а здравите се подрязват. След това растението се измива обилно с вода и се поставят за 15 минути в 0,1% разтвор на лимонена или винена киселина (1 гр на 1 л вода). При тази обработка се отстраняват опасни за рибките организми, като хидри, ларви на насекоми, пиявици, въшки и др. След това растенията се прехвърлят в съдове с чиста вода, където престояват известно време. Едва тогава растенията се засаждат в аквариума в предварително издълбани ямки с формата на фуния. Корените трябва да са насочени надолу и да не се прегъват, а ако са много дълги, се подрязват. След вкореняването те се възстановяват. Покриват се с пясък, о върху пясъка се поставят малки камъчета, за да не изплуват още невкоренените растения. Водните растения се засаждат предимно в задната част на аквариума. Посадените растения се нуждаят от време за вкореняване и приспособяване към новите условия. Този период продължава около 2 седмици. Дотогава в аквариума не трябва да се поставят рибки, тъй като приспособяващите се растения не отделят достатъчно кислород. Водните растения се развиват по-лошо и понякога дори загиват през есента, когато намалява светлината. В някои случаи слабото им развитие може да се дължи на изчерпване на минералните вещества в пясъка и почвата. Тогава се налага аквариумът да се пренареди отново.

Отглеждането на водни растения и рибки, изисква знания и умения. Младите акваристи трябва да започнат с отглеждане на широко разпространени и лесно развиващи се невзискателни растения като водна чума, стрелолист, кабомба, криптокорине. Дори само с тях аквариума може да бъде естетично оформен. Едва след придобиване на известен опит може да се премине към по-малко известни екзотични видове.

Дата: 11.06.2002 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Водни растения
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.