Търсене:
Пубертетът започва на 5 г.

Трудната възраст преминава през шест фази

Пубертетът е специфичен период в живота на човека. Той се състои от различни фази. При отделните индивиди те имат различна продължителност, в някои случаи може да се появят преждевременно или дори да бъдат прескочени.

Латентна фаза

Представлява относително безконфликтен период. Наблюдава се предпубертетен растежен скок - от диференциране на фината моторика, абстрактно мислене, индуктивни и дедуктивни изводи, по-силно свързване с реалността, социално включване в определени групи и др.

За момичетата тази фаза е между 5 и 10 г., а за момчетата - 5-11 г. Сексуалният нагон в тази фаза е намален, но не е напълно латентен. В този период децата проявяват сексуално любопитство. Това е и периодът за сексуалната просвета в дома и училището. От важно значение са и разяснителните разговори с връстниците и по-големите ученици.

Предпубертетна фаза

Характеризира се с бързо физическо узряване, със значително увеличаване на сексуалните хормони, които водят до засилване на половия нагон. Менструацията при момичетата е на 13 години и за едно поколение е изместено с 1 година. При момчетата първата еякулация става на 14,2 години. При това момчетата са по-силно конфронтирани от настъпващата сексуалност, като всяка емоция (гняв, страх, стрес) може да стимулира сексуалността и да доведе до ерекция,чиято евентуална видимост действа мъчително. Първите еякулации са по правило резултат на афект, а не на специфични еротични фантазии. В този смисъл половите органи изпълняват до известна степен неспецифични функции за отвеждане на напрежението. Едва в пубертетната фаза те получават чисто специфичната чувствителност към полови дразнения.

Сексуалните възприятия и при двата пола са нецеленасочени и при тях все още липсва любовен обект. На засиления нагон подрастващите може да реагират по 4 начина:

  1. поставяне под контрол чрез защитни механизми
  2. неспецифично реагиране
  3. частично изживяване на половия нагон
  4. пълно изживяване на половия нагон

При първата реакция като "компенсаторни" биват подбирани други дейности: събиране на марки, монети, значки и т. н., чрез които се отвлича вътрешното напрежение.

Втората възможност е неспецифичното отреагиране чрез подбиране на определени (понякога безразборни) агресивни методи за компенсиране на нагона. Децата са неспокойни, двигателно свръхактивни, шумни, неконцентрирани, крайни в оценките. Изграденото през предишните години става несигурно, а понякога се изгубва.

При третата възможност децата си разказват цинични вицове.

Четвъртата възможност е хетеросексуалното изживяване, което в тази фаза е много рядко. В този период момичетата и момчетата изживяват своята хетеросексуална фаза, като се организират в еднополови групи. Това събиране се обуславя от различното развитие на половете в този период: при момичетата растежният скок е между 10 и 13 години, а при момчетата - между 13-15 години.

Момичетата често превъзхождат по сила и цялостно развитие момчетата. В сексуалността те са обикновено напълно развити, имат висока степен на реалност, самостоятелност и подчертано превъзходство в организираност и активност.

Момчетата са често затормозени от мутиране на гласа и акне. При част от момчетата има склонност към натрупване на мазнини от женски тип. При момчетата нерядко се създава негативизъм към момичетата. Превъзходството на момичетата създава известен страх у момчетата. Те нерядко се организират в групи, в които демонстрират своята самостоятелност и неприязненост към момичетата.

Във фазата на развитието въпреки силния сексуален нагон и близост до еднополовите връстници само в около 15% се стига до физически хомосексуални контакти. Опасността за развитие на хомосексуалност съществува само при наличен дефицит в психиката и нагоните. Причина за хомосексуалност може да бъде и обстановката в семейството: властна майка или потиснат, безволев баща. Така за момчето липсва положителният мъжки образ. Лечението на подрастващи с хомосексуални наклонности се състои в това да бъдат освободени от своята пасивност. Те трябва да се научат да организират своя живот активно, да станат мъже в живота. Или казано на жаргон - "да станат мъжки момчета".

Момичетата също изживяват своята хомосексуална фаза. И те образуват групи, но хомосексуалните контакти между тях са много ограничени.

Ранна пубертетна фаза

Ранната предпубертетна фаза се характеризира с неуморен стремеж към самоопределение, към разграничаване от семейството и към създаване на нови приятелства, които по правило са от същата възрастова група. При момичетата възрастта е 13-15 години, а при момчетата - 14-16 години. Това е времето на продължаващото интелектуално съзряване, развитието на по-широки интереси и разширяването на емоционалността. Любопитството в тази фаза е силно изострено. Главно поради любопитство и нагон се извършват и първите целувки (около 60% от момичетата и момчетата, като след една година обхващат около 70%). Тези ранни връзки са нестабилни и имат пробен характер.

Подрастващите, които са узрели в своята характерова структура, могат след първото сексуално изживяване отново да се "приберат в себе си" и да се индивидуализират. При друга част от подрастващите тази фаза се скъсява или липсва и се стига до преждевременна сексуална активност.

Същински пубертет

Този период за момичетата е 15-18 г., а за момчетата - 16-18 г. Това е периодът на изчезващата бисексуалност. Особено момчетата подчертават в бурна сексуална игра своята мъжественост. Момичетата често кокетират безкрайно без всякаква сериозност, прещастливи със съзнанието, че са търсени. Момчетата се държат екстремно мъжки, момичетата подчертават своята женственост. Децата търсят утеха и убежище в своите сексуални партньори, когато не могат да намерят топлина и разбиране вкъщи.

Средната възраст на първия партньор при момичетата е с 3 години по-голям. При момчетата първата партньорка е често връстничка или по-голяма от тях.

По отношение на контрацепцията при подрастващите обикновено първите полови връзки са слабо защитени, докато по-нататък системата се подобрява, въпреки че, общо взето, се наблюдава известно нехайство в тази насока. Има много проучвания по въпроса за бременностите на "тийнейджърите". Средната възраст на бременните момичета в тази възраст е 16,4 г. Всяко 6-о момиче е било бегло познато със своя партньор. Самата бременност почти всички момичета характеризират като катастрофа и съответно на това е много висок процентът на онези, които настояват за аборт. В много случаи това става и по предложение и настояване на партньорите. Броят на абортите е все още висок въпреки разяснителната работа и ползването на противозачатъчни средства.

Следпубертетна фаза

Това е период на консолидация на чувствата и характера, период на социално приобщаване. Касае се за времето между 16-20 г. Младежът и девойката са определили своите цели в живота. Хетеросексуалността е относително константна, въпреки че се задържат някои остатъци от бисексуалност, които в кризисни периоди може да се проявят. В дълготрайните хетеросексуални приятелства се определят и характерологичните качества на партньора.

След 20-те

Завършващият последен период или фаза. Тази фаза, която е между 20 и 24 години, се характеризира с известна завършеност в оформянето на характерите. Съществува известна константност на пътищата, които биват избирани за разрешаване на проблемите. Настъпила е известна стабилност и необратимост, при които обаче са възможни и необходими модификации през целия живот. Психосексуалното развитие намира своята проява и променчивост в майчинството и бащинството.

Източник: Проф. Д. Цветков
Дата: 21.09.2003 г.
Всичко за дома
2 мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Възпитание | Пубертетът започва на 5 г.
© 2000-2020 Udoma.com. Всички права запазени.