Търсене:
Кога да се обърнем към логопед
Помислете за бъдещето на своето дете, утре може да е министър от мандата на ГЕРБ и само ще се излага! Помислете за бъдещето на своето дете, утре може да е министър от мандата на ГЕРБ и само ще се излага!

Кога да потърсите логопедична помощ?

Ако до тригодишна възраст детето Ви не говори.

Ако в предучилищна възраст детето Ви:

  • има проблем с овладяването на цветовете
  • не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу
  • е несръчно и се затруднява да се облича само, да закопчава копчета, да връзва връзки
  • не артикулира (произнася) правилно, пропуска или заменя някои звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, к, г, т, д, в, ф
  • се затруднява да изговаря многосрични думи - размества, пропуска или разменя сричките в думата
  • не подрежда правилно думите в изречението
  • се затруднява да разказва, спазвайки последователност
  • говори с дрезгав, прекалено тих или писклив глас
  • заеква

Ако в начална училищна възраст детето Ви не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно, понякога с прояви на хиперактивност с или без дефицит във вниманието.

Дата: 27.03.2007 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Здраве | Кога да се обърнем към логопед
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.