Търсене:
Местно и поясно време

Времето възниква като потребност в най-дълбока древност. Измерването ставало с такива периодично явления, които се повтарят плавно – без интервали между отделните цикли. Например движението на Земята около оста й и около Слънцето. Тогава се оформили две основни мерни единици за време – денонощие и година.

Звездно и слънчево денонощие

Има два вида време – звездно и слънчево, в зависимост от това спрямо кои небесни тела (звездите или Слънцето) отчитаме въртенето на земята.

Звездното денонощие представлява интервал от време между две последователни кулминации на една звезда и се равнява на 23 ч 56 мин. и 4 сек. За начало на звездното денонощие на дадено място се приема горната кулминация на пролетната равноденствена точка γ. Звездното денонощие е постоянно по продължителност. То не съвпада с редуването на деня и нощта, което се диктува от слънцето. Ето защо то не е удобно за нуждите на всекидневието.

Денонощието ще съвпадне с редуването на деня и нощта, ако отчитаме времето по видимото движение на Слънцето. Слънчевото денонощие е интервал от време между две последователни и едноименни кулминации на центъра на слънчевия диск.

Слънчевото денонощие също има неудобства. Поради неравномерността в движението на земята около Слънцето (и тъй като Слънцето се движи по еклиптиката, а не по небесния екватор) слънчевото денонощие не е постоянно по продължителност. За да се избегне това неудобство, се въвежда така нареченото средно слънчево денонощие. То представлява средната за годината продължителност на истинските слънчеви денонощия или истински слънчеви денонощия или средният интервал между две едноименни кулминации на центъра на видимия слънчев диск. Началото на средното денонощие съвпада приблизително с момента на долната кулминация на центъра на слънцето.

Местно и поясно време

Времето измервано в дадено географско място, е местно време. За всички, които се намират на един и същ земен меридиан, денонощието започва и завършва в един и същи момент. Но за живеещите на други меридиани денонощието започва или свършва по-рано или по-късно в зависимост от това, кога (по-рано или по-късно) кулминира там центърът на слънчевия диск. Например, когато в Пловдив е полунощ, в Бургас вече след полунощ, а в София полунощ не е настъпила. Разликата в местното време между най-източните и най-западните райони на България е повече от 20 мин.

За да се избегнат трудностите с местното време в края на XIX век била приета системата за поясното време. Земята била разделена на 24 еднакво широки зони, наречени часови пояси. Всеки часов пояс обхваща 150 географска дължина. Средното слънчево време на преминаващия през средата на пояса географски меридиан се въвежда като официално време в целия пояс. Времето във всеки пояс се отличава от това на съседния с +/- 1 час. За начален (нулев) часов пояс се приема този, чийто централен меридиан преминава през прочутата астрономическа обсерватория в Гринуич, близо до Лондон.

Официалното време в БГ е времето на втория часов пояс източно от Гринуич. То се нарича източноевропейско време и е с 2 часа напред от времето по Гринуич. Със същото време служат и във Финландия, Румъния, Гърция, Египет, ЮАР и др.

В системата на поясното време се получава известна разлика между действителното местно време и пояснотото, която достига +/- 30 мин. в краищата на поясите, но това не пречи на гражданския живот. Например когато в София е 12 ч поясно време, действителното местно време е около 11 ч 33 мин. Това се дължи на факта, че София е близо до западния край на нашия часов пояс, чийто централен меридиан минава до черноморския град Одеса.

Антиподът (меридианът който отстои на 180 градуса от него и преминава през Тихия океан, източно от Япония и през Беринговия пролив, се нарича линия на смяна на датата. Затова, когато се пресича антиподът на Гринуичкия меридиан от запад на изток, на следващия ден трябва да се повтори същата дата, а когато това става от изток на запад, трябва да се прескочи една дата. Така всяка нова дата от календара започва на меридиана-антипод на гринуичкия. Това означава, че там настъпва първо Новата година.

Дата: 08.08.2005 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Образование | Астрономия | Местно и поясно време
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.