Търсене:
Броколи - ранно производство

Използват се сортовете Команчи F1, Сенши F1, Маратон F1, Кермит F1, Фиеста F1, Шедоу F1.

Производство на разсад
Разсадът се произвежда в топъл парник с дълбочина на биотопливото 50 см или други култивационни съоръжения, осигуряващи оптимална температура за растеж и развитие на растенията.

Подготовката на биотопливото
Две седмици преди сеитбата на семената се подготвя биотопливото. Ако се използва пресен оборски тор от 50% слама, навлажнена с урина, за една парникова рамка при топъл парник са необходими 0.8 куб.м. пресен оборски тор, който тежи около 400 кг. Ако се използва слама, тя се навлажнява обилно, складира се на куп и на 1 куб.м. слама, която тежи 80 - 100 кг., се разхвърля равномерно 4 - 5 кг. амониева селитра и 2 кг. суперфосфат. При възможност се залива с торова течност от оборски тор. На куп биотопливото загрява 5 - 6 дни до седмица, докато започне да дими – отделя пара.

Засаждане на парниците
След затопляне на биотопливото парниковия трап се засажда с пласт дебел 30 или 50 см., в зависимост от срока на сеитба. При засаждането се размесват топлите със студените и сухите с влажните части. В средата на парника пластът биотопливо е по-висок с 10 см. от този в крайните части. Когато, 2 - 3 дни след зараждането, биотопливото започне отново да загрява, се уплътнява леко с вила и ръчна трамбовка и се заражда 10 - 12 см. пласт от торо-почвена смес, поставят се рамките и рогозките или тунелни покрития. Когато след 2 – 3 дни температурата на торо-почвената смес достигне 18 - 20° С се пристъпва към сеитба на семената.

  • Срок на сеитба: 25 - 30 януари
  • Сеитбена норма: 3,5 – 4 гр/кв.м.

Грижи за разсада
При температура близо до оптималната 14 - 18° С, семената след засяване поникват за 3 - 4 дни. За да не прераснат растенията 3 - 4 дни след поникването температурата се понижава на 8 - 10° С, през деня и 5 - 8° С през нощта за 2 - 3 дни. След този период отново се повишава на 14 - 18° С през деня и на 10 - 12° С през нощта. Температурата на почвата се поддържа 12 - 14° С. Разсадът се плеви и прорежда. Следи се за вреди и се третира при необходимист. Поддържа се умерена влажност на почвата и въздуха. Чрез проветряване се регулира температурата през топлите дни да не превишава 18 - 20° С. Една седмица преди засаждането на открито растенията се закаляват чрез постепенно приспособяване към външните условия. Разсадът е готов за засаждане след 35 - 40 дни, когато е висок 20 - 22 см и формира 5 - 6 листа. От 1 кв.м. гъст разсад се получават 300 - 350 стандартни растения за засаждане.

Подготовка на площта
След прибирането на културата от предшестващата година площа, определена за ранно производство за броколи, се почиства от растителни остатъци или се дискова за нарязването им. Ако е силно заплевелена с многогодишни коренищни и кореноиздънкови плевели се оставя да се развият и се третират със системен хербицид на основата на слифозата. Един месец след третирането може да се извърши основната обработка на почвата.

Основно торене
Извършва се преди основната обработка на почвата като се разпръсква 3 - 4 т/дка угнил оборски тор, 30 кг/дка. суперфосфат и 20 кг/дка калиев сулфат.

Основна обработка
Извършва се в края на лятото, един месец след третитането, докато е още сухо на дълбочина 28 - 30 см.

Срок на засаждане
Най-удачният период е между 25 март и 5 април, когато почвената температура се установи трайно над 14 - 16° С, се пристъпва към засаждане на открито.

Разстояние на засаждане
На равна повърхност растенията се засаждат при междуредово растояние 50 - 60 см. и вътре в реда на 30 - 40 см, като се рекултират 3 000 - 3 500 растения в декар.
На лехобраздова повърхност растенията се засаждат на двуредова лента по схемата 100 + 60/30 – 40, като се рекултират 3 500 - 4 000 растения в декар.
На лехобраздова повърхност, при отглеждане на сортове с по-прибрана розетка, се засаждат на триредова лента по схема 80 + 40 + 40/30 – 40, като се рекултират 4 000 - 4 500 растения в декар.
На браздова повърхност растенията се засаждат на разстояние между редовете 50 см, а вътре в реда на 40 см, като се рекултират около 5 000 растения в декар. Растенията се засаждат на растояние 2/3 от разстоянието от дъното на браздата в горната й част, откъм страната на преобладаващото слънце.

Начин на засаждане
Преди засаждането част от кореновата система се отрязва, за да се опреснят корените. Отрязва се и 1/2 от листната повърхност, за да се намали транспирацията и прихванат растенията по-лесно. Веднага след засаждането се полива с 20 - 30 куб.м. вода на декар.

Грижи през вегетацията

Окопаване
Първото окопаване се извършва веднага след прехващането на растенията, като леко се загърлят. Преди окопаването се попълват местата на непрехваналите се растения. Следващите 1 - 2 окопавания се извършват през 12 дни.

Подхранване
При второто и третото окопаване се разпръсква по 15 - 20 кг/дка амониева селитра, непосредствено преди окопаването.

Поливане
Поддържа се постоянна равномерна влажност на почвата 80 % от ППВ. В началото се полива с 30 - 40 куб.м вода на декар през 10 - 15 дни, а след началото на формиране и нарастване за главите - през 7 - 8 дни. Не се допуска преовлажняване на почвата, нито продължително засушаване.

Защита срещу вредители
Следи се за вреди или при възникнали условия за заразяване - продължителни дъждове и високи температури, се третира с пестициди.

Прибиране
Ранното производство броколи се прибира от края на септември до началото на ноември. Трябва да се прибира навреме, за да не започне цъфтежа на цветните пъпки. Съхранява се на сенчесто и прохладно място. Запазва качеството си при замразяване. При някои сортове, след отрязване на централната глава, се развиват нови по-малки, които могат да се използват. Дава среден добив 2 - 2.5 тона/дка.

Производствени направления

Направление Разсадо-производство Срок на сеитба Семена на декар (гр) Срок на засаждане Срок на прибиране
Ранно производство Отопляеми съоръжения 22 - 30
януари
50 - 60 25 март -
5 април
25 септември -
5 ноември

Подготовка за производство

Направление Семена на кв.м Брой семена в 1 гр Брой растения в 1 дка Междуредови разстояния Среден добив
Ранно производство 3,5 - 4 гр 300 - 350 3500 - 4000 70/35 - 40 2 - 2,5 т

Източник: Тодор Тенев
Дата: 21.03.2006 г.
Всичко за дома
3 мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Вила | Градина | Броколи - ранно производство
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.