Търсене:
Броколи - късно производство

Използват се сортовете Сенши F1, Маратон F1, Фиеста F1, Шедоу F1

Производство на разсад
Разсадът се произвежда на открити лехи. Определената площ за разсадопроизводството се оре на дълбочина 25 - 28 см или се обръща с лопата. На 1 кв.м се разхвърля амониева селитра, супер фосфат и калиев сулфат. Довежда се до градинско състояние 1 - 1.2 м и диги, според възможността да се напояват равномерно. Преди сеитбата, почвата се напоява, за да се осигури влага в по-дълбоките почвени слоеве. Изчаква се да просъхне за сеитба на семената.

  • Срок на сеитба: 20 юни - 5 юли
  • Сеитбена норма: 3 - 3,5 гр/кв.м
  • Разсадна площ за 1 декар: 15 - 18 кв.м

Начин на сеитба
Семената се засяват разпръснато или редово, под маркер през 5 см. След сеитбата се покриват с 1.5 - 2 см. торопочвена смес, добре пресята или чиста градинска почва. Почвата се притиска с лека трамбовка или дъска, за да се уплътни около семената и се полива с 4 - 6 л/кв.м. вода с лейка или чрез дъждуване.

Грижи за разсада
При създадени оптимални условия семената поникват за 3 - 4 дни. След поникване се поддържа умерена влажност на почвата. Разсадът се плеви и прорежда. При поява за зелева муха или зелев молец се третира с инсектициди. След 40 дни, когато формира 5 листа, е готов за засаждане на постояно масто. От 1 кв.м. се получават 300 - 350 стандартни растения.

Подготовка на площта
След прибирането на предшественика, площта се почиства от растителните остатъци или се дискува за нарязването им. Ако преобладават коренищни и корено-издънкови многогодишни плевели, като балур, троскот, пирей, паламида, поветица и др., след прибирането на предшественика се оставя да се развият плевелите за 30 - 40 дни и по възможност след паднал дъжд се претират със системен хербицид на основа на гликозата. Оставя се един месец, за унищожяването на плевелите и след това се дискува за нарязването им.

Основно торене
Преди основната обработка на почвата се разхвърля 3 - 4 тона/дка полугнил оборски тор, 30 - 40 кг/дка суперфосфат и 20 кг/дка калиев сулфат. Преди последната обработка на почвата се разпръсква 15 - 20 кг/дка амониева селитра.

Срок на засаждане
Засажда се на постоянно място от 20 юли до 5 август.

Разстояние на засаждане
Разстоянията на засаждане, вътрешно редово и междуредови зависят от техниката, с която ще се извършват мероприятията и големината, и компактността на листната розетка на сорта и сезона на отглеждане - производственото направление.
На лехобраздова повърхност растенията се засаждат на двуредова лента по схемата 100 + 60/40. Засаждат се върху лехата на разстояние 40 см вътре в редовете.
На браздова повърхност растенията се засаждат на страната от браздата закрита от преобладаващия вятър, на разстояние 2/3 от разтоянието на дъното на браздата от горния край през 30 - 40 см. При тази схема на засаждане се реколтират 6 000 - 6 500 броя растения в декар. При засаждането се внимава вегатационният връх да остане над почвата.

Грижи през вегетацията

Окопаване
Есента, след прихващането на растенията, се извършва попълване на празните места от неприхванати растения и първо окопаване с леко загърляне. Пролетта се извършват още две окопвания.

Подхранване
При затопляне на времето с първото окопаване се подхранва с 15 – 20 кг/дка амониева селитра. При следващо окопаване, ако е необходимо, се подхранва със същото количество амониева селитра.

Поливане
Поддържа се влажност на почвата 80 % от ППВ, чрез поливане с 30 - 40 куб.м вода на декар. В началото се полива през 10 - 15 дни, но с образуването на главите и нарастването им - през 7 - 8 дни.

Защита срещу вредители
Следи се за поява на вреда или при възникнали условия на заразяване - високи температури и продължителни дъждове, се третира с пестициди срещу вредителя.

Прибиране
Късното производство броколи се прибира от 20 септември до 10 ноември. Трябва да се прибира навреме, за да не започне цъфтежа на цветните пъпки. Съхранява се на сенчесто и прохладно място. Запазва качеството си при замразяване. При някои сортове, след отрязване на централната глава, се зарвиват нови по-малки, които могат де се използват. Дава среден добив 2,5 - 3 тона/дка.

Производствени направления

Направление Разсадо-производство Срок на сеитба Семена на декар (гр) Срок на засаждане Срок на прибиране
Късно производство Открити лехи 22 юни - 5
юли
50 - 60 20 юли -
5 август
20 септември -
10 ноември

Подготовка за производство

Направление Семена на кв.м Брой семена в 1 гр Брой растения в 1 дка Междуредови разстояния Среден добив
Късно производство 3 - 3,5 гр 300 - 350 3500 - 4000 70/35 - 40 2,5 - 3 т

Източник: Тодор Тенев
Дата: 21.03.2006 г.
Всичко за дома
1 мнение

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Вила | Градина | Броколи - късно производство
© 2000-2019 Udoma.com. Всички права запазени.