Търсене:
Критерии за определяне интелигентността на кучето

Признаци на интелекта Проявление на признаците
1 Преданост, привързаност (отнася се за всички породи) Към дома, към стопанина, невъзможност да го загуби, охранява го, постоянна връзка със стопанина, самозавръщане в дома си, недоверчивост към провокиращи го.
2 Водимост, изпълнителност (отнася се за всички породи) Безотказно отзоваване, сядане, лягане, водене със и без повод; безпрекословно подчинение, отсъствие на своеволности, изпълнение до автоматичност но с желание и весело настроение.
3 Обноски и отношение към човека, кучета и други животни (съобразно породата) Недоверие към непознати хора чрез оттегляне с достойнство или предупредително ръмжене; повишено внимание и индиферентност при среща с кучета; адекватност към животни и дивеч.
4 Склонност към обучение (отнася се за всички породи) Склонност към заиграване; внимание към урока; поемане на инициатива; бързо заучаване в малко повторения; продължително запаметяване.
5 Страст към работата (отнася се за всички породи) Наличие на предварителна готовност за работа; бързина, съчетана с внимание при изпълнение на възложената работа; упоритост в постигане на целта; самоинициативност.
6 Многообразна асоциативна способност (отнася се за всички породи) Използване на богат минал опит за решаване на нова задача; съобразителност, находчивост, целенасоченост, предвидливост, адекватност на ситуацията.
7 Ниво на обоняние (отнася се за всички породи) Далечина на източника; анализиращо разпознаване; сила, скорост и посока на източника; селективност на мирисното усещане.
8 Ловни качества (съобразно породата) За преследване и облайване; за указване и апортиране; кръвоследна работа; работа във вода и в заблатени и обрасли пространства.
9 Служебни кучета (съобразно породата) За задържане и работа по следа; за същинска пастирска и охранителна работа; гидова дейност; спасителна работа; специализирана работа.
10 Темперамент - тип на висшата нервна система (отнася се за всички породи) Сангвиник - 1 т.; холерик - 0,6 т.; флегматик - 0,2 т. и меланхолик - 0,1 т.

Оценка по точки:

0 т. - При отсъствие на признака (или в зачатък).
0,5 т. - При задоволително или непълно ниво.
1 т. - Притежава признака във висока степен.

При набиране на общ сбор над 7 т. - кучето има висок коефициент на интелигентност.

При набиране на общ сбор около 5 т. - кучето има среден коефициент на интелигентност.

При набиране на общ сбор под 4 т. - кучето има нисък коефициент на интелигентност.

Дата: 09.06.2000 г.
Всичко за дома
Няма мнения

Изпрати на приятел

Печат
Начало   |   За нас   |   Нов материал   |   Права   |   Реклама   |   Контакт

udoma.com | Детска | Любимци | Критерии за определяне интелигентността на кучето
© 2000-2018 Udoma.com. Всички права запазени.