นวัตกรรมคืออะไร

นวัตกรรมคืออะไร ที่มาและความสำคัญของ นวัตกรรม

นวัตกรรมคืออะไร สวัสดีครับ วันนี้ผมก็อยากแบ่งปัน นิยามหรือว่าคำจำกัดความ ของคำหนึ่ง นั่นก็คือคำว่านวัตกรรมนั่นเอง เนื่องจากเวลาที่ ได้ลองปรึกษา กับบรรดาวิทยากร ที่ได้รับเชิญไป พูดตามบริษัท โดยส่วนใหญ่แล้ว เวลาที่ จะมีการพัฒนา product

แล้วก็นวัตกรรม สิ่งสำคัญก็คือ เราควรทำความเข้าใจ ถึงนวัตกรรม แล้วก็ product ใหม่กันก่อน เพื่อให้ความเข้าใจนั้นตรงกันซึ่งคำว่านวัตกรรม ก็ได้มีความหมาย อย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2542 ราชบัณฑิตยสถานที่เป็นพจนานุกรม

ก็ได้ให้ความหมาย หรือนิยามของ นวัตกรรม ไว้โดยสังเขปดังนี้ การจัดสร้างขึ้นใหม่ หรือทำให้แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งอาจจะใช้วิธีการ หรือจะเป็นอุปกรณ์ก็ได้ หรืออาจจะเป็นความคิด เป็นต้น ทางด้านของ Peter F. Drucker ก็ได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามเอาไว้ว่า

มันก็คือเครื่องมือ ที่มีรูปแบบเฉพาะ มีไว้เพื่อผู้ประกอบการ ไปสำหรับสร้างผลประโยชน์ จากการพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริการหรือว่า การสร้างธุรกิจ นั้นมีความแตกต่าง เพื่อจะได้มาซึ่งผลกำไร หรือว่ารายได้นั่นเอง

ทางด้านของสตีฟ จ๊อฟ์ ก็ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมนั้น ก็คือความคิดนั่นเอง หรือจะเป็นการปฏิบัติ เพื่อให้ได้สิ่งใหม่ ในส่วนของ สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ก็มีการให้นิยาม ความหมายของคำว่า นวัตกรรมด้วยเช่นกัน กล่าวไว้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ อันเกิดมาจากความรู้ รวมทั้งความคิดที่สร้างสรรค์ โดยส่วนใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคม แล้วก็เศรษฐกิจ

นวัตกรรมคืออะไร

การจะเพิ่มความเข้าใจ ของนิยามและ คำจำกัดความ ของคำว่านวัตกรรม ต้องเข้าใจเรื่องใดบ้าง 

ด้วยเหตุนี้ ทำให้แนวความคิด ของอาจารย์ท่านหนึ่ง ชื่อว่าอาจารย์ศศิมา สุขสว่าง ก็มีการให้นิยามความหมายของคำนี้ นั่นก็คือ การใช้ความคิด ในเชิงสร้างสรรค์ โดยส่วนใหญ่แล้ว ก่อให้เกิดการพัฒนา อีกทั้งยังผลิตสรรค์สร้าง สิ่งใหม่ ๆ

ยกตัวอย่างเช่น กระบวนการใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการ เป็นต้น ทีทรงคุณค่า รวมทั้งส่งผลประโยชน์ ต่อผู้คน ต่อสังคมแล้วก็เศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลทางด้าน ประโยชน์แล้วก็คุณค่า จึงทำให้ สามารถเพิ่มพูนคุณประโยชน์ ทางด้านพาณิชย์

หรือว่าการค้าขายนั่นเอง ในตอนนี้ ทุกคนคงจะพอเข้าใจ นวัตกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงตามกันแล้วนะครับ แล้วนวัตกรรมนั้น มีกี่รูปแบบ อาจารย์ท่านหนึ่ง ก็ได้แชร์เรื่องราว ของการพัฒนานวัตกรรม ที่อยู่ภายในองค์กร โดยได้บรรยายมาแล้ว

หลากหลายองค์กรอย่างมาก ในตอนนี้เป็นอย่าง เพิ่มความเข้าใจ แล้วก็ขยายกรอบอ้างอิง ของรูปแบบ ของนวัตกรรม เพิ่มเติมอีกสักนิดนึง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้คนก็มักจะเข้าใจ ว่านวัตกรรมนั้น มีด้วยกันสามด้าน ได้แก่ 1.นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

2.นวัตกรรมด้านการบริการ 3.นวัตกรรมด้านกระบวนการในการผลิต แต่ในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมนั้น ก็สามารถแบ่งเพิ่มเติม รูปแบบที่มากกว่าเดิม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ สามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ มาตอบโจทย์ลูกค้า หรือว่าผู้มุ่งหวังได้

นวัตกรรมคืออะไร นวัตกรรมทั้งปิดรูปแบบนั้นมีอะไรบ้างจำแนกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

นวัตกรรมนั้น สามารถแบ่งเพิ่มเติม รูปแบบได้อย่างหลากหลาย โดยสามารถแบ่งได้เป็น สิบรูปแบบด้วยกัน โดยจะครอบคลุม แทบทุกด้าน ที่องค์กรหนึ่ง จะสามารถพัฒนาต่อยอดได้ รวมทั้งคนทุกคนในองค์กร ก็สามารถที่จะมี ส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ได้ดังนี้

1.นวัตกรรมในเชิง การจัดวางโครงสร้าง ของรูปแบบต่าง ๆ

นวัตกรรมของโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ นั่นก็คือ การสร้างโมเดลธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ หรือสามารถ เพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อที่จะได้กำไรที่มากขึ้น ในองค์กรก็หมายถึง การเปลี่ยน Value มูลค่าของสินค้า หรือว่าบริการ ให้เกิดขึ้นเป็นกำไร เราเรียกว่าProfit Model 

นวัตกรรมที่ได้จาก การสร้างเครือข่าย หรือจะเรียกว่าความร่วมมือก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการทำงานกันเป็นทีม มีการสร้างเครือข่ายกับผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น Cluster Vender Third Party เป็นต้น เราเรียกว่าNetwork – Values

รายละเอียดของนวัตกรรม ในยุคปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

นวัตกรรมที่เกิดจาก การเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยน รูปแบบโครงสร้างขององค์กร กระบวนการตัดสิน ใจ ในโครงสร้างภายในองค์กร แล้วก็การบริหารบุคลากรใหม่ เราเรียกว่าStructure 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กระบวนการ บริการ หรือว่าการผลิต รูปแบบใหม่ ๆ เราเรียกว่าProcess

2.นวัตกรรมทางด้านข้อเสนอ เพื่อที่จะส่งมอบ ให้กับกลุ่มลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวัง 

นวัตกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ หรือมีคุณสมบัติ ความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ หรือว่าบริการ พี่มีความแตกต่าง ไปจากรูปแบบเดิม เราเรียกว่า Product Performance

นวัตกรรมที่เกิดจาก กระบวนการในการ พัฒนาระบบ หรือจะเป็นการปรับปรุง ทางด้านการผลิต และวิธีการ ในการเพิ่มพูลมูลค่า โดยการเพิ่ม บริการเสริม หรือว่าส่วนเสริม ให้กับ product แล้วก็บริการ

3.นวัตกรรมที่สั่งสมประสบการณ์ ให้กับผู้มุ่งหวัง หรือว่ากลุ่มลูกค้า

นวัตกรรมการสร้างสรรค์ บริการรูปแบบใหม่ ให้ตรงตามโจทย์ของกลุ่มเป้าหมาย เราเรียกว่าService

นวัตกรรมที่ได้มาจาก การสั่งสร้างช่องทางใหม่ ในการส่งมอบการบริการ หรือว่าผลิตภัณฑ์ ในการติดต่อกับลูกค้า หรือว่าจะเป็นผู้บริโภค เราเรียกว่าChannel

นวัตกรรมในการ สร้างโลโก้ของสินค้า แล้วก็ภาพลักษณ์ ให้เป็นที่น่าจดจำ ของแบรนด์สินค้านั้น ๆ ในเชิงบวก ให้มีคุณค่าอย่างแท้จริง เราเรียกว่าBrand

นวัตกรรมที่เกิดมาจาก การสร้างรูปแบบสำหรับการติดต่อ กับกลุ่มลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ในการที่จะทำให้ กลุ่มเป้าหมายนั้น จดจำผลิตภัณฑ์ หรือบริการได้เป็นอย่างดี เราเรียกว่าCustomer Experience

นวัตกรรมคืออะไร

จุดเด่นของนวัตกรรม ทั้งสิบรูปแบบนั้น มีอะไรบ้าง 

หากจะเพิ่มเติม กรอบของวิธีคิด อันเกี่ยวกับนวัตกรรม แล้วก็แนวทาง ในการพัฒนาอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ทราบกันดี อันได้แก่ นวัตกรรมด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ แล้วก็ด้านบริการ ส่งเสริมให้เรา สามารถขยายกรอบอ้างอิงของวิธีคิด ให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิม 

สามารถเห็นปัญหา หรือแนวทางทางในการแก้ปัญหา เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ ต่อกลุ่มผู้มุ่งหวัง ได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังตรงประเด็น แล้วก็ครอบคลุม และมีความชัดเจนอย่างถึงที่สุด 

จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา ทั้งสิบรูปแบบนั้นครอบคลุม ในทุกภาคส่วนขององค์กร ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรม สามารถที่จะ การสร้างและพัฒนา โดยอาศัยความร่วมมือ ของบุคลากรในองค์กร จากแผนกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใดก็ตาม ก็ล้วนที่จะมีส่วนในการ เพิ่มพูนศักยภาพของนวัตกรรม ให้กับองค์กรของตนเองได้

เที่ยวสิงคโปร์ 

นวัตกรรมมีอะไรบ้าง