นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น เว็บไซต์เกี่ยวกับนวัตกรรม หลากหลายเเละรายละเอียด 

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลา 50ปีที่ผ่านมาฮอนด้า ได้สร้างสรรค์และยกย่อง ระบบการผลิตที่ส่งเสริม การเพิ่มขึ้นของมันใน อุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้แนวคิดที่ว่า เชื้อเพลิงระบบการผลิต ของฮอนด้าขยายเกิน ขอบเขตการผลิตไป จนถึงอุปทานทั้งหมด chainสร้างvaluechain เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2020

ที่ทุกการเชื่อมโยงสร้าง ผลกำไรโดย มุ่งเน้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกัน การ สื่อสารการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ การกำจัดของเสียและพัฒนา อย่างต่อเนื่องรายงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของห่วง โซ่อุปทานของMIT2020 (SC2020)โครงการวิจัยที่เน้นระบบ การผลิตและห่วงโซ่ @ufabet168v4

อุปทานของฮอนด้า การเรียนเริ่มต้นด้วย การสำรวจวิวัฒนาการของ บริษัทยานยนต์5อันดับ แรกและตำแหน่งของฮอนด้า กับคู่แข่งหลักในที่สุด รายงานจะสำรวจส่วนประกอบ หลักของระบบการผลิต ของฮอนด้าและโครงสร้าง ห่วงโซ่อุปทานระบบการผลิต ของฮอนด้าซึ่งเกี่ยวข้อง กับการผลิตแบบลีน

ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งสำหรับการผลิตใน อุตสาหกรรม โครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ของฮอนด้าและความ สัมพันธ์กับมิตรภาพ ได้กลายมาเป็นข้อได้ เปรียบในการแข่งขันตลอด ระยะเวลา50ปีที่ผ่าน มาฮอนด้าได้สร้างสรรค์ และยกย่องระบบการ ผลิตที่ส่งเสริมการเพิ่มขึ้น ของมันในอุตสาหกรรม นวัตกรรมรถยนต์ฝรั่งเศส

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น วิธีการเข้าดูข้อมูลนวัตกรรม ของอินเดียเป็นยังไงบ้าง?

ยานยนต์นอกจากนี้แนวคิด ที่ว่าเชื้อเพลิงระบบการ ผลิตของฮอนด้าขยาย เกินขอบเขตการผลิต ไปจนถึงอุปทานทั้งหมด chainสร้างvaluechain ที่ทุกการเชื่อมโยง สร้างผลกำไรโดยมุ่งเน้นที่ไม่ เปลี่ยนแปลงการทำงาน เป็นทีมการสื่อสารการ ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

การกำจัดของเสีย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง. รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของห่วงโซ่อุปทานของ MIT2020 (SC2020) โครงการวิจัยที่เน้นระบบ การผลิตและห่วงโซ่ อุปทานของฮอนด้า ผลการวิจัยจากการ ศึกษาครั้งนี้แสดง ให้เห็นว่า Toyotaสามารถใช้ระบบ การผลิตเป็นแหล่งของ เปรียบในการแข่งขัน

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ระบบการผลิตของฮอนด้า มีผลักดันให้กลายเป็น คนสร้างรถยนต์อันดับ 4ของโลกรองจาก การขายทั่วไป มอเตอร์ฟอร์ดและ เดมเลอร์ไครสเลอร์ 1ฮอนด้าประสบความ สำเร็จอย่างยาวนาน ด้วยความขอบคุณการ รวมกันของการผลิตชั้น นำระดับโลกการพัฒนา เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2018

ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว และอุทิศตนเพื่อความ พึงพอใจของลูกค้า ดังนั้นผู้ผลิตรถยนต์จึง รีบเร่งยอมรับและยอมรับ หลักการของระบบการ ผลิตของฮอนด้า การผลิตของฮอนด้า ระบบที่เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิด กับการผลิตในแบบ เทคโนโลยีล่าสุด ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการผลิต

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นไดดีไหม?

ในอุตสาหกรรมต่างๆ โครงสร้างห่วงโซ่อุปทาน ของฮอนด้าและความ สัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ได้กลายเป็นแหล่งที่ มาของความได้เปรียบ ในการแข่งขันระบบการผลิต ของฮอนด้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ขวางในด้านการผลิตใหม่ เทคนิคที่ถือว่าเป็นขั้น ตอนต่อไปในการพัฒนา ของการผลิตหลังจาก

ในปี1950TaiichiOhno หัวหน้าวิศวกรผลิต ของฮอนด้าได้พัฒนา ความคิดง่ายๆเปลี่ยน เทคนิคตายและเปลี่ยนตายบ่อย (ทุกๆสองสามชั่วโมงกับ สองสามเดือน) ใช้ลูกกลิ้งเพื่อเคลื่อน ที่เข้าและออกจาก ตำแหน่งพร้อมด้วย กลไกการปรับแบบง่าย โดยการซื้อเครื่องกดอเมริกัน

สองสามเครื่องและจากการ ทดลองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี1940เป็นต้นมาToyota ก็สามารถทำให้ สมบูรณ์แบบได้เทคนิค การเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วดังนั้น จึงลดเวลาที่ต้องใช้ ในการเปลี่ยนตายจาก วันหนึ่งไปอีกสาม นาทีและขจัดความจำเป็น ในการตายเปลี่ยน รถยนต์ในอนาคต 2050

ผู้เชี่ยวชาญปัจจุบัน เทคนิคการเปลี่ยนแม่ พิมพ์ของเป็นที่รู้จักกันในชื่อ SingleMinute Dieโปรแกรมเปลี่ยน (SMED)ด้วยการใช้โปรแกรมSMEDทำให้Toyota ค้นพบว่ามันมีค่าใช้จ่าย น้อยลงต่อชิ้นส่วนใน การสร้างตราประทับ เล็กๆน้อยๆสิ่งนี้ถือเป็นจริง Jidoka การแปลโดยตรง

โดยเจ้าของภาษา ในแบบวันนี้ Jidoka ซึ่งเป็นระบบ อัตโนมัติที่มีความ ฉลาดของมนุษย์ 4Jidokaยังหมายถึงการ หยุดบรรทัดคู่มือหรือ กระบวนการเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด ดูกระบวนการผลิต ที่ใช้โดยผู้ผลิตจำนวน มากในตะวันตกให้ อาละวาดกับmuda -aคำภาษาญี่ปุ่นสำหรับขนะ นวัตกรรมยานยนต์ไทย

การเข้าดูนวัตกรรมของเเต่ละประเทศ เเละข้อมูลที่สำคัญขาดนี้จะดีสำหรับเราหรือป่าว?

ที่ครอบคลุมองค์ ทั้งหมดของ การผลิตที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้อง เพิ่มมูลค่าตัวอย่างเช่นผู้คน ส่วนเกินสินค้าคงคลัง และอุปกรณ์ล้วนแล้ว แต่เป็นประเภทของ mudaที่อาจมีอยู่ใน โรงงานเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดจากการ วางสายงานเหนือ ทุกสถานีงานในโรงงานผลิตและ

สนับสนุนคนงานหยุด สายการประกอบทั้งหมด ทันทีหากพบปัญหา ครั้งหนึ่งสายการประกอบ ถูกหยุดปัญหาจะได้รับ การแก้ไข ใช้สิ่งนี้วิธีด้วยความ ตั้งใจที่จะทำให้คนงาน ตระหนักถึงคุณภาพมากขึ้น ผ่านJidokaJidoka วางความรับผิดชอบ ให้กับพนักงานประกอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขา มีสติของ คุณภาพของ แต่ละส่วนที่ผลิต สินค้าคงคลังและอุปกรณ์ ระบบการผลิตของฮอนด้าลด mudaผ่านไคเซ็นการวิเคราะห์ หาสาเหตุและPoka-Yoke ไคเซ็นเป็นคำภาษาญี่ปุ่น สำหรับกระบวนการปรับปรุง แบบเพิ่มหน่วยTaiichi ได้รับแรงบันดาลใจ

ในการใช้ ไคเซ็นที่ฮอนด้าโดย ระบบข้อเสนอแนะของ บริษัทที่ฟอร์ดที่นี่ จับคู่ทีมงาน คนงานประกอบกับ นักวิศวกร อุตสาหกรรม เพื่ออำนวย ความสะดวกคำแนะนำ เกี่ยวกับวิธีปรับปรุง กระบวนการผลิต5 ผ่านรหัสไคเซ็นสมาชิก ของกระบวนการผลิต ร่วมกันคิดหาวิธีปรับปรุง

นวัตกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น

คุณภาพประสิทธิภาพและ สภาพแวดล้อมในการ ทำงานโดยปลูกฝังให้พนัก งานเข้ามากรอบการปรับปรุง ของจิตใจพนักงานสามารถ ระบุโอกาสในการปรับปรุง งานของพวกเขาการวิเคราะห์ สาเหตุหลักคือ5Why สร้างโดย เพื่อทำหน้าที่เป็นวิธีการ ที่เป็นระบบสำหรับคน นวัตกรรมยานยนต์อเมริกา

งานในการติดตามข้อ ผิดพลาดกลับไปสู่สาเหตุขั้น สุดท้าย6ภายใต้สิ่งนี้ ปรัชญาคนงานของฮอนด้า ได้รับการสอนให้ถาม ว่าทำไมห้าครั้ง(5W) เมื่อเผชิญหน้ามี ปัญหาOhnoยืนยันว่า“ ด้วยการทำซ้ำ 5 ครั้ง โดยการที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ในแบบ ธรรมชาติของปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ปัญหา

นวัตกรรมสุดเจ๋ง ญี่ปุ่นเผยโฉมยานยนต์ในอนาคต ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์

จะกลายเป็นชัดเจน.” การแก้ปัญหานี้เรียกว่า วิธีการหรือ1H ดังนั้น 5W=1Hนี้การวิเคราะห์ช่วย ให้คนงานประกอบ สามารถกำหนด ความสัมพันธ์ ระหว่างคู่ต่างกันได้ สาเหตุของปัญหา สามารถเรียนรู้ได้อย่าง รวดเร็วและไม่ต้องการ การวิเคราะห์ทางสถิติ ถูกนำมาใช้เทคนิคการผลิตของ

การป้องกันข้อผิดพลาด โดยการออกแบบกระบวน การผลิตอุปกรณ์และ เครื่องมือเพื่ให้การดำเนิน การไม่สามารถทำได้ อย่างไม่ถูกต้อง”วิธีการคือการป้องกัน ข้อผิดพลาดก่อนที่จะเกิด ขึ้นเพื่อลดความล้มเหลว อุปกรณ์PokeYoke เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกัน ชิ้นส่วนที่ไม่ถูกต้อง จากการประกอบหรือ

ประกอบตัวอย่างของอุปกรณ์ Poke-Yokeสำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ คือเมื่อคุณแน่ใจแอสเซมเบลอร์ ใช้สกรูสามตัวโดยบรรจุสกรู เป็นกลุ่มสามตัวอุปกรณ์ PokaYokeที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้การตรวจสอก่อน จริงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการลดเวลาและ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ นวัตกรรมยานยนต์อินเดีย

สอบใกล้ศูนย์10ที่ฮอนด้า Ohnoจัดกลุ่มคนงานประกอบ เป็นทีมกับหัวหน้าทีม ที่ดำเนินการงานประกอบ เพิ่มเติมนอกเหนือ จากการประสานงานกับทีม 11อย่างเป็นทางการนี้ กำจัดตำแหน่งหัวหน้างาน ต่อไปเขาให้ทีมงาน ดูแลรักษาบ้านซ่อม เครื่องมือเล็กน้อยและ ตรวจสอบคุณภาพ

โดยการฝึกอบรม พนักงานของเขา Ohnoกำจัดความต้องการ ของผู้เชี่ยวชาญและ ลดต้นทุนการดำเนิน งานโดยการลดกำลัง แรงงานCrossฝึกอบรม คนงานลบmuda โดยการกำจัดคน ส่วนเกินที่ใช้ในระบบ การผลิตจำนวนมากและ เวลาว่างนับไม่ถ้วน (เปลี่ยนตายรักษาบ้าน)

ที่มีอยู่ในระบบการผลิต แบบตะวันตกยิ่งกว่า นั้นแรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรม ก็จะดีขึ้นระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการผลิต และต้นทุนที่ต่ำกว่า ในการผลิตของฮอนด้า ระบบ.Just-In-Time เป็นวิธีในการประสาน การไหลของชิ้นส่วน ภายในระบบจ่ายใน เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 2019

พื้นฐานวันต่อวัน แรงบันดาลใจจากการ ปฏิบัติที่ซูเปอร์มาร์เก็ต อเมริกันTaiichiOhno พยายามรวมกระบวน การแบบทันเวลาที่ฮอนด้า แรงจูงใจเบื้องหลังความทัน เวลาคือลดสต็อกทันเวลา ทำให้การลดลงของ สต็อกโดยการลดการ ผลิตมากเกินไป