นวัตกรรมวิจัยไทย

นวัตกรรมวิจัยไทย การออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

นวัตกรรมวิจัยไทย ปัจจุบันให้ทันอนาคต ในตอนนี้เว็บของเรา จะขอพูดถึง คำสุดท้ายของ ชื่อกระทรวงที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย  คำสุดท้าย ที่สำคัญมากที่สุด ก็คือคำว่านวัตกรรม ตัวอย่างง่ายนี้คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันนี้จะขอพูดถึง

เรื่องของนวัตกรรม เวลาเราพูดถึง เรื่องนวัตกรรมนั้น หลายคนก็อาจจะ งานวิจัยนวัตกรรมสุขภาพ ไปเลยเถิด คิดถึงเรื่องของ วิทยาศาสตร์ เรื่องของเทคโนโลยี เรื่องที่ว่า จะต้องรับหน้าสุดๆ ซึ่งจริงๆ ไม่ได้ถูกต้อง เสียทีเดียว จริงๆนวัตกรรมนั้น คือการที่เรา เอาทรัพยากร ที่มีอยู่มาเปลี่ยนแปลง กระบวนการผลิต

หรือเรื่องของ การออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในทิศทาง ที่มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้น เป็นจริงๆ แล้วเรื่องนี้ก็คือ อะไรก็ตาม ที่เราคิด เราทำออกมา แล้วออกมาแล้ว มันมีคุณค่า ที่เพิ่มขึ้นตามนั้น มันซ่อนอยู่ นวัตกรรมน่าสนใจ ในชีวิตประจำวัน มันเป็นสิ่งที่ ไม่ใช่เรา แค่เรียนรู้ จากภายนอก เราก็ยังเป็นสิ่งที่

นวัตกรรมวิจัยไทย

นวัตกรรมวิจัยไทย มันทำให้เราต้นทุน ลอลงได้จริงไหม?

เราสามารถริเริ่มเอง คิดเองแล้วก็ทำดู แล้วก็จนกระทั่ง เกิดผลลัพธ์ออกมา แล้วดูแล้วว่า มันทำให้เราต้นทุน ลดลงนะ มันทำให้เรามีเวลาประหยัด เวลาเรามากขึ้น ทำให้เราประหยัดพลังงาน งานวิจัยนวัตกรรม pdf  มากขึ้นทำให้รายได้ เรามากขึ้น ทุกอย่างนั้น ล้วนแล้วแต่ เป็นเรื่องธรรมดา

ไม่ได้จึงเป็นเรื่อง ที่มีความสำคัญ มากนี่คือการตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา เพื่อเน้นให้มี การรังสรรค์นวัตกรรมนั้น มันเริ่มต้นด้วย การปลูกจิตสำนึก ว่าจริงๆนวัตกรรม เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องที่ จับต้องได้ และเป็นเรื่องที่ วิจัยเชิงนวัตกรรม   ทุกคนสามารถ ที่จะทำได้ คำถามคือแล้วจะทำยังไง

ที่จะสร้างบรรยากาศ ที่เอื้ออำนวย ให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมขึ้นมา นี่คือหน้าที่ภารกิจหลัก ภารกิจหนึ่งของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม ว่าเราจะสร้างบรรยากาศ ให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้น ได้ยังไงอันนี้ ภาษาทางการเรียกว่า เป็นระบบนิเวศ ที่เหลือให้เกิดนวัตกรรมหรือ Eco System @ufabet168v4

นวัตกรรมวิจัยไทย

นวัตกรรมวิจัยไทย เป็นเรื่องที่ ทุกคนทำได้ คำถามคือแล้วจะทำยังไง?

เราจะทำไงให้เกิดอีโคซิสเต็ม ที่จะทำให้เกิด innovation นั้นเอง กระทรวงวิทยาศาสตร์ งานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งตอนนั้น เรามีนโยบายที่พักได้บล็อค ก็เป็นเหมือนกับการ ถมหินก้อนใหญ่ลงไป เพื่อจะสร้างรากฐาน ทางวิทยาศาสตร์ ให้กับประเทศ มีอยู่3เรื่องด้วยกัน ก็คือสร้างคนแก่จนแล้วก็เสริมแกร่ง นวัตกรรมวิจัยญี่ปุ่น

ในส่วนที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมในขณะนั้น เว็บของเราได้ทิ้งหัวเชื้อที่ก่อให้เกิดกระแสนวัตกรรมผ่าน 2 โครงการหลักด้วยกันอันนึงคือโครงการที่ kid-bright.org โครงการหนึ่งคือ occasion แลปซึ่งตอนนี้ ก็เริ่มทยอยออกดอก ออกผลต่างๆมากมาย เว็บของเรา ะขอร้องให้ฟังนิดนึง อย่างโครงการคิดลาย งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

ก็คือบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่พัฒนาโดยหน่วยงาน ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ ก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสวทช แล้วเราเอาสมองกล แจกจ่ายไปไปตามโรงเรียนต่างๆ วิจัยนวัตกรรมการศึกษา ทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียน ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะ ที่เราเรียกว่าโค้ดดิ้ง

นวัตกรรมวิจัยไทย

เด็กไทยสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และก็ส่งเข้าประกวด ในระดับประเทศ

ซึ่งตอนนี้เป็นทักษะที่มีความสำคัญมาก รวมทั้งในเด็ก สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และก็ส่งเข้าประกวด ในระดับประเทศซึ่งถ้าวันนี้ โครงการคิดไบร์ท ก็กลายเป็นตัวสำคัญ ภายใต้โครงการโค้ดดิ้ง ของรัฐบาลชุดนี้นี่เอง ซึ่งในช่วงปีกว่าที่ผ่านมา ได้มีการนำเอาคิดไบร์ท ไปประยุกต์ใช้

โดยน้องๆในโรงเรียน มากมายเช่น นักเรียนคนเนี้ยเอาไปทำเป็น ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด เป็นเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นไม้เท้า ช่วยนำทาง ให้กับผู้พิการสายตา จะเห็นได้ว่า ความคิดเด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์มากมาย เพียงแต่เราเอาเรื่องของบอร์ดอาชีวะไปให้เด็ก

ลองไปเขียนโปรแกรมเล่นกัน ออกมาเป็นการประยุกต์ต่างๆ มากมายแล้ว ก็ยังมีการนำเอาไป พัฒนาชุดส่งเสริม การเรียนการสอนโดยคุณครู เช่นชุดทดลอง กระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสงสื่อทดลอง การวัดและอ่านค่า การกระจายตัวของ แสงทำให้การเรียน การสอนวิทยาศาสตร์

เป็นโครงการ ที่สร้างห้อง ที่มีอุปกรณ์ทางวิศวกรรม และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ

ในการเป็นเรื่องสนุก เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แล้วก็เข้าใจง่ายด้วย อีกเรื่องนึงครับ นอกจากคิดไปก็คือ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม อันนี้เป็นโครงการ ที่สร้างห้อง ที่มีอุปกรณ์ทางวิศวกรรม และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่างๆ มากมายที่ทันสมัย อย่างเช่น 3D Printer รวมถึงเรื่องของการจัดการ

ฝึกอบรม โครงการนี้ มีเป้าหมายเพื่อ สร้างแรงบันดาลใจ แล้วก็ประสบการณ์ ในการเป็นนักนวัตกร ในระยะกับอินโนเวเตอร์ระยะสร้างนวัตกรรม penetration test drive ก็จะเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำให้เด็กๆนั้น มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นนวัตกร ได้งานอนาคต

ซึ่งในตอนนี้ ได้มีการนำมาใช้จริงแล้ว อย่างเช่นที่วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ก็ได้นำเอามาใช้ประกอบ การเรียนการสอน ทางด้านวิศวกรรม และดิจิตอล ทำให้นักเรียน ได้เรียนแบบลงมือทำจริง