นวัตกรรมสุขภาพ

นวัตกรรมสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนั้น สามารถทำให้พวกเรามีอายุที่ยืนยาว ได้อย่างไร ?

นวัตกรรมสุขภาพ ในปัจจุบันนี้ ผู้คนส่วนใหญ่นั้น ต่างได้ให้ความสนใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่างให้ความสนใจกันตั้งแต่ ทางด้านโภชนาการ ทางด้านการออกกำลังกาย ซึ่งล้วนแต่เป็น สิงที่ดัต่อสขภาพ แทบทั้งสิ้น นวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการรับประทาน อาหารที่เป็นประโยชน์ การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ และการพักผ่อนที่เพียงพอนั้น 

ก็ถือได้ว่าน่าจะ เป็นที่เพียงพอต่อ การดูแลสุขภาพ ของคนทั่วไปกันแล้วนั้น แต่ทางให้พูดถึง เรื่องพันธุกรรม เรื่องยีนเด่น ยีนด้อย หรือจะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องโครโมโซม ที่เกี่ยวกับ รหัสพันธุกรรมในร่างกายแล้วด้วยนั้น ต้องบอกเลยว่า ถ้ามองจากภายนอกแล้ว ไม่มีใครจะทราบเลยด้วยซ้ำว่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้ สุขภาพของท่านเองนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพในอนาคตนั้นด้วยไหม 

ซึ่งแน่นอนว่า การวิ่งการเดิน การทำโยคะ การปั่นจักรยานหรือ การออกกำลังในรูปแบบต่าง ๆ นั้นย่อมทำให้สุขภาพของ ท่านนั้นแข็งแรงสมบรูณ์ ต้านภัยโรคได้เป็นอย่างดี ที่เรียกได้เลยว่าเป็น นวัตกรรมสุขภาพ ทางธรรมชาติ ที่ส่งผลดีต่อท่านอย่างแท้จริง ที่ถือได้ว่าเป็น การรักษาสุขภาพ ที่ถูกต้องที่สุด

แต่ในบางกรณีนั้น ในขั้นเริ่มต้น ที่เกี่ยวกับ การดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการบริโภคแต่อาหาร ที่เป็นประโยชน์ การออกกำลังสม่ำเสมอ และการนอนพักผ่อนที่เพียงพอนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวติ ของท่านนั้น มีอายุที่ยืนยาวจริง แต่ในบางกรณีนั้น ถึงแม้จะดูแลสุขภาพดี มาโดยตลอด 

แต่ในเรื่องพันธุกรรมและ ยีนแฝงความปกติต่าง ๆ นั้นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่ ๆ แล้วพวกเรานั้น จะสามารถตรวจเชค ความปกติที่อาจจะ ก่อให้เกิดโรคร้าย ในอนาคตนั้น ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งท่านเองนั้น ก็ต้องเพิ่งพาหา เทคโนโลยีสุขภาพ มาเป็นตัวช่วยใน การดูแลสุขภาพของท่าน เพื่อป้องกันความเสี่ยง โรคภัยร้าย ที่อาจจะซ่อนตัว อยู่ใช่ไหมละครับ 

ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก ที่สามารถพยากรณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด โรคร้ายได้เป็อย่างดีมากที่สุด ที่สามารถเป็นตัวช่วย ในการยืดอายุขัย ของท่านเองนั้น ให้ยืนยาวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้น ได้รับความสนใจแก่ ตนทั่วโลกเป็นอย่างมาก ที่ได้พยายามหาวิธี ในการป้องกันภัยร้าย ที่อาจจะมา แบบไม่ทันตั้งตัว 

นวัตกรรมสุดเจ๋ง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การเกิดโรคทางพันธุกรรม ทำไมถึงเป็นการตรวจเชคสุขภาพ ที่วงการแพทย์ นวัตกรรมสุขภาพ นั้นต่างให้ความสนใจกันอย่างมากที่สุด ? 

ที่ในวงการทางการแพทย์ ชั้นนำในประเทศไทยเรา อย่างโรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัทสขภาพไวทัลไลฟ์ ที่ได้ตระหนักถึง การดูแลสุขภาพ ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่สามารถพยากรณ์ ในอนาคตได้เลยว่า มีความเสี่ยงโรคอะไร เมื่อเข้าสู่ในวัยสูงวัย 

นวัตกรรมสุขภาพ

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ สามารถทำนายได้ ตั้งแต่วัยเด็กกันเลยทีเดียว ที่สามารถวินิฉัย ความเสี่ยงที่เกิดจากโรคทาง พันธุกรรมได้เป็นรายบุคคล ที่เมื่อผู้รับบริการนั้น รู้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตได้แล้วนั้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่อาจจะเสี่ยงต่อโรคภัย ที่ได้ทำนายไว้แล้ว ได้อีกด้วย 

ที่เรียกได้เลยว่า เป็นรูปแบบเทคโนโลยี ที่ล้ำทันสมัยเป็นอย่างมาก โดยประเทศไทยนั้น ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลาง ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เลยทีเดียวที่มี เทคโนโลยีอันทันสมัย ในการพยากรณ์ การเกิดโรคในอนาคตนี้ได้ ที่บอกได้เลยว่า ประเทศไทยเรานั้น เป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ที่สามารถวิเคราะห์ พยากรณ์โรค จากแผนที่พันธุกรรมนี้ได้ 

ไอเดียเทคโนโลยี รูปแบบการถอดรหัสพันธุกรรมนั้นสามารถ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรค ให้แก่ผู้รับบริการ ได้อย่างดีจริงหรือ ? 

ต้องบอกเลยว่า เป็นสิ่งที่ช่วยพยากรณ์ ถึงอนาคตที่ท่านเองนั้น อาจที่จะเสี่ยงต่อการเป็น โรคจากพันธุกรรม ที่มียีนแฝงเหล่านี้ โดยเทคโนโลยีนี้ จะสามารถทำการสืบเสาะ ไขความลับของรหัสพันธุกรรมได้เป็นอย่างดี โดยความลับที่ว่านี้ นั่นก็คือDNA หรือชื่อที่เป็นทางกาาร ที่มีชื่อเรียกว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ที่เป็นรูปแบบพันธุกรรม ที่เป็นเฉพาะบุคคลเลย 

ไม่ว่าเป็น รูปร่างหน้าตา ผิวพรรณต่าง ๆ ที่เหนือไปกว่านั้น ยังสามารถคาดเดา โรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยรหัสพันธุกรรมนี้ ไว้ใช้เป็นตัวกำหนด ในการเผาผลญพลังงาน และสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็นรหัสที่ไม่สามารถเปลี่ยแปลงได้ 

สิ่งที่สามารถป้องกัน จากโรคที่เกิดจากพันธุกรรม ได้เป็นอย่างดีมากที่สุด นั่นก็คือลดพฤติกรรมเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดโรคจาก พันธุกรรมที่ได้พยากรณ์ทายเอาไว้ ที่สามารถช่วยเปลี่ยน พฤติกรรมของมนุษย์ ให้ทำกิจจกรรม ที่เสริมสร้างต่อโรคร้าย ที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นได้ 

อาทิเช่นการรับประทานอาหาร ที่มีประโยชน์ การออกกำลังที่เหมาะสม และการพักผ่อนที่เพียง ที่สามารถส่งเสริมให้ ชีวิตของผู้รับบริการนั้น มีอายุที่ยินยาวมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีญี่ปุ่น กับการผลิตชิปอัจจริยะ ที่สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพ และติดตามผู้ป่วย ที่บอกได้เลยว่า เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือ ในการดูสุขภาพได้ดีมากที่สุด 

โดยทางประเทศญ่ปุ่นเองนั้น ได้ผลิตซิป ที่เป็นคลื่นวิทยุ RFID ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บ่งชี้ ความเป็นบุคคล ที่สามารถนำไปติดตัว กับผู้รับบริการเพื่อเก็บ ข้อมูลในด้านสุขภาพ และการดูแลรักษา รวมไปถึงติดตามผู้ป่วยได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ทางด้านพยาบาลที่ครบสมบรณูณ์มากที่สุด 

ซึ่งทำให้แพทย์และ ผู้ป่วยนั้นสามารถเข้าระบบ การดูรักษาสุขภาพได้ อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น โดยที่มีความปลอดภัยที่สูง และมั่นใจได้ในระบบ ที่มีบัตรที่ทำการช่วยบันทึก และแชร์ประวัติผู้ป่วย ในกรณีที่มี การรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งอื่น 

ที่เป็นเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยที่สถานที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นั้น จะรับทรายข้อมูลได้ในทันที จากข้อมูลการ์ดที่ได้ติดตัว มากับคนไข้ ที่ถือได้ว่า ช่วยลดความและ ขั้นตอนในการสอบถาม อาการได้เป็นอย่างมากที่สุด และยังได้ข้อมูล ที่ถูกต้องสมบรูณ์ ครบถ้วนอีกด้วย 

นวัตกรรมในบ้าน สำหรับคนในเมือง ที่เป็นสิ่งที่ช่วยการดูแลสุขภาพ ในเมืองหลวงได้เป็นอย่างดีที่สุด 

โดยในวันนี้ ก็อยากจะแนะนำสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างสรรค์จากมนุษย์ ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ที่ในอนาคตนั้น อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ในด้านการแพทย์ก็เป็นไปได้ ซึ่งมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญ 

นวัตกรรมสุขภาพ

โดยอย่างแรกที่อยากจะนำเสนอนั้น เป็นแผ่นตรวจวัด หลังค่อมที่เป็นเทคโนโลยี ที่เหมาะอย่างมากในชีวติประจำ ที่วัน ๆ เอาแต่จ้องอยู่หน้าคอม โดยไม่ได้คำนึงถึง บุคคลิกภาพและ ผลเสียที่ตามมาจาก ทางด้านสุขภาพ โดยหลักการทำงาน ของเจ้าแผ่นอัจฉริยะนี้ เพียงแค่ติดไว้ที่เสื้อผ้า ซึ่งเมื่อท่านเองนั้น ได้เผลอนั่งนั่งค่อมหรือ เดินหลังค่อมแล้วละก็ เจ้าแผ่นนี้ทำการสั่นเพื่อเตือนท่าน ให้ปรับท่ายืนหรือ ท่านั่งให้เหมาะสม อยู่ในท่าตรงได้อีกด้วย นวัตกรรมน่าสนใจ

ในสิ่งประดิษฐ์รายต่อมานั้น ที่เรียกได้ว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมาก ในวงการแพทย์นั่นก็คือ เจ้ากล้องแคปซุล ที่เป็นสุดยอด เทคนิคทางการแพทย์ ที่เป็นกล้องที่เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยทางการแพทย์ได้ โดยเป็นกล้องที่ ใช้วินิจฉัยโรคต่าง ๆ 

ในระบบทางเดินอาหารดโดย เป็นแคปซูลที่ใช้สำรวจในร่างกายมนุษย์ และนำผลลัพธ์ที่เป็น ไฟล์วิดีโอ มาให้แพทย์ใช้ในการวิเคราะห์ อาการโรคที่เกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหาร ได้เป็นอย่างดีมากที่สุด ที่ต้องบอกเลยว่า เป็นสุดยอด นวัตกรรมของโลก ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ เป็นอย่างมากที่สุด 

นวัตกรรมในบ้าน